Badania nad miejską przestrzenią Rudy Śląskiej. Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć

Miasto zaprasza do współpracy mieszkańców, wolontariuszy, oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w badania dotyczących miejskiej przestrzeni. Ruda Śląska przystąpiła do programu „Plan działań dla miast. Modelowa lokalność”.

Ruda Śląska / Facebook
Rudzki magistrat

Program, do którego przystąpiła Ruda Śląska, jest inicjatywą towarzyszącą 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach. Wydarzenie będzie się skupiać na polityce, transformacji, rozwoju i przyszłości obszarów miejskich. Ma to być jedno z narzędzi wdrożeniowych przewidzianych w powstającej Krajowej Polityce Miejskiej 2030.

– Celem projektu jest zdiagnozowanie i zidentyfikowanie przeszkód czy barier architektonicznych, utrudniających realizowanie potrzeb życiowych oraz integrację społeczną. Dotyczy to w głównej mierze osób ze szczególnymi potrzebami - tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

Celem jaki przyświeca programowi jest też popularyzacja, a także oswajanie się z trendami współczesnej myśli urbanistycznej na poziomie lokalnym.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, wszystkich którym leży na sercu dobro miasta, a także tych którzy chcieliby coś zmienić. Zachęcamy ich do wyrażenia swojej opinii na temat życia w przestrzeni miejskiej. Obecnie jesteśmy na etapie spotkań w dzielnicach, wiele mieszkańców przychodzi na te spotkania z panią prezydent Grażyną Dziedzic i słyszymy tam wiele uwag dotyczących bieżącego funkcjonowania miasta. Teraz jest nowa okazja, żeby zgłosić swoje uwagi i wziąć udział w badaniach. Swoją chęć współpracy wolontariusze mogą zgłaszać na adres fundusze@ruda-sl.pl. Bądź też zapisać swoje uwagi na naszym portalu, adres znajduje się na stronie naszego miasta. Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału. Można wziąć sprawy w swoje ręce i zmienić to co nas irytuje w przestrzeni miejskiej – mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy.

Przyjaźniejsza przestrzeń dla mieszkańców Rudy Śląskiej

Ruda Śląska jest jednym z 37 miast, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez komisję konkursową.

– Zależy nam na dużym zaangażowaniu społecznym, dlatego będziemy korzystać z wielu form komunikacji z mieszkańcami. Każda wskazówka będzie dla nas niezwykle cenna – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

W jaki konkretnie sposób mieszkańcy mogą poprzez badanie poprawić swoje otoczenie? Głównie chodzi o to, żeby sprawić miasto bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

– Chodzi tutaj na przykład o bariery architektoniczne. Słyszymy sygnały od rowerzystów, że na przykład w danych miejscach nie jest obniżony chodnik, a gdyby go obniżyć lub zrobić odpowiednie progi można by łatwiej przejechać rowerem. Można też zasygnalizować potrzebę dostawienia ławek. Na wszystkie uwagi i propozycje mieszkańców jesteśmy otwarci – dodaje rzecznik prasowy.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon