1 marca rusza rekrutacja do miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej. Nie przegapcie terminu!

Już 1 marca w Rudzie Śląskiej rozpoczną się elektroniczne zapisy do miejskich przedszkoli. Ostateczny termin na złożenie wniosku to 15 marca. Jeśli zaś dziecko kontynuuje edukację w przedszkolu - deklarację trzeba złożyć najpóźniej do 21 lutego. Nie zapomnijcie!

Miejskie Przedszkole nr 30 w Rudzie Śląskiej
Przedszkole ruda śląska

Nabór do miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej potrwa od 1 do 15 marca. Oczywiście - jak w poprzednich latach - z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

- W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację. Mają na to czas do 21 lutego – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku chęci przeniesienia dziecka do innego miejskiego przedszkola. Wtedy należy wypełnić deklarację o rezygnacji i przystąpić do rekrutacji elektronicznej na zasadach przyjęcia po raz pierwszy. Tu też istnieje ryzyko - w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowej nie będzie na niego czekać.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w Rudzie Śląskiej

Składając wniosek można się ubiegać o miejsce w maksymalnie w trzech placówkach. Należy pamiętać, aby wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji oraz wzory wniosków są dostępne w każdym przedszkolu.

- O przyjęciu dziecka do placówki nie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Jednak niezłożenie w terminie od 1 do 15 marca wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji – dodaje Piecko.

Przy naborze będą obowiązywać ustalone kryteria. Decyduje liczba punktów kryteriów ustawowych. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą.

– Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez Radę Miasta – informmuje Aleksandra Piecko.

Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca lub studia/nauka w trybie dziennym obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (32 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, do której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (16 pkt). Dodano też nowe kryterium dla kandydatów, którzy jednocześnie z rodzeństwem ubiegają się o przyjęcie do tego samego przedszkola (8 pkt).

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2024/2025 biorą udział dzieci urodzone w latach: 2021, 2020, 2019 i 2018 (3-6 latki) i zamieszkałe na obszarze Rudy Śląskiej.

Po weryfikacji wniosków i dokumentów, 3 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane - rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola. Ma na to czas do 10 kwietnia. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

15 kwietnia z kolei listy zostaną podane do wiadomości publicznej. W terminie 3 dni od tego dnia - rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Komisja rekrutacyjna sporządzi uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

Wniosek do rekrutacji elektronicznej znajdziecie TU

Smród karmańskie

Może Cię zainteresować:

Śmierdzi czy nie śmierdzi na Karmańskim w Rudzie?

Autor: Jacek Skorek

16/02/2024

Fałszywy wolontariusz ruda śląska

Może Cię zainteresować:

Zbierał datki na chore dziecko... do własnej kieszeni. W Rudzie Śląskiej wpadł fałszywy wolontariusz

Autor: Jacek Skorek

15/02/2024

Kto dziś ma czas na sprzątanie sieni? Można zlecić...

Może Cię zainteresować:

Masz dość sprzątania klatki schodowej? Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa daje rozwiązanie

Autor: Jacek Skorek

22/01/2024

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon