Zgłosiliście źródła ciepła? Czas się kończy

Tylko do końca czerwca można zgłaszać do urzędu źródła ciepła, z których korzystamy. I nie chodzi tylko o te, które ogrzewają mieszkania. Przepis obejmuje również lauby na działkach czy garaże. Zapominalskich czekają kary!

Piece1

Nadal nie wszyscy rudzianie dopełnili obowiązku zgłoszenia wykorzystywanych źródeł ciepła. Każdego dnia pięciu urzędników przyjmuje dokumenty i obsługuje od 80 do 120 mieszkańców, ale według szacunku magistratu - osób tych powinno być czterokrotnie więcej. Wnioski można oczywiście składać przez Internet, jednak wielu rudzian preferuje osobisty kontakt z pracownikiem urzędu. I to może zrodzić problem, jeśli sprawy odłożymy na ostatni moment.

Mieszkam w bloku, czy muszę zgłaszać?

W takim przypadku zgłoszenie spoczywa na zarządcy nieruchomości lub właścicielu. Problemu więc nie ma. Zwłaszcza, jeżeli jesteśmy posiadaczami ogrzewania centralnego. Ale inni - muszą.

Termin nieodwołalny

Do 30 czerwca należy zgłosić użytkowane źródło ciepła lub spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jak wynika z danych urzędowych - jeszcze ponad połowa rudzian tego nie zrobiła. A ustawa przewiduje grzywny za niedopełnienie tego obowiązku lub przekroczenie terminu. W Rudzie Śląskiej deklaracje powinny być złożone dla 13.615 punktów adresowych.

- W systemie znajdują się obecnie deklaracje dla niespełna 5,8 tys. punktów, czyli 40 procent. Na wprowadzenie czeka około 2 tys. deklaracji wypełnionych w formie papierowej, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że część z nich może dotyczyć tych samych punktów adresowych - informuje rudzki magistrat.

Czego dotyczy obowiązek zgłoszenia?

Nie tylko ogrzewania mieszkań, ale również budynków na działkach rekreacyjnych czy w garażach. Jeśli macie w jakimkolwiek własnym budynku źródło ciepła - trzeba to zgłosić. Przepis dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed wprowadzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli przed 1 lipca 2021 r. Dla nowopowstałych budynków termin wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Podobnie jest w przypadku zmiany źródła ciepła. Deklarację najprościej można złożyć online na stronie internetowej CEEB. Można również złożyć papierowy dokument w Urzędzie Miasta.

- Warto także pamiętać, że złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest jednym z warunków uzyskania wyższego dodatku osłonowego, który ma zniwelować rosnące ceny energii - dodają urzędnicy.

W zarejestrowanych deklaracjach w Rudzie Śląskiej najczęściej występuje kategoria kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy (2903), a następnie kominek/"koza"/ogrzewacz powietrza (1772), ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny (1494), kocioł na paliwo stałe zasypowy (1114), kocioł na paliwo stałe z podajnikiem (1068), miejska sieć ciepłownicza (850), trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa (480), pompa ciepła (343), piec kaflowy (213).

Kary za niedopełnienie

Kary przewidziane przez ustawodawcę są wysokie. Grzywna do 5 tysięcy złotych. I na obecną chwilę - jeżeli mieszkańcy zobligowani do zgłoszenia się nie sprężą - może być ich wysyp.

- Rok temu mieliśmy 20-30 zgłoszeń miesięcznie. Teraz 80-100 dziennie. To oznacza, że ci, którzy odłożą ów obowiązek na ostatnią chwilę - mogą przekroczyć termin - mówi Eugeniusz Malinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Akcja ma na celu wyłapanie niezgłoszonych pieców węglowych. Nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale też w garażach czy na ogródkach. O obowiązku zapominają często szkoły i zarządcy budynków użyteczności publicznej. Jak jednak mówią urzędnicy - nawet w przypadku delikatnego spóźnienia - kar nie będzie. Byle zdążyć przed kontrolą.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Liscie1

Wszędzie opadłe liście. Jedni grabią, inni czekają

Regionalizm

Jak zainteresować młodzież śląskością i tradycją regionalną?

Ela

Pomaga innym, teraz sama potrzebuje pomocy

Kosz3

Co to jest? Wentylator? Ozdoba? Sprawdziliśmy

Wielki pien fryna

Śląska Lokacja Filmowa 2021 - Wielki Piec w Rudzie Śląskiej

Chorzow odpady komunalne

Od 1 czerwca odpady z miasta będzie odbierać nowa firma

Ulica Żeleńskiego, Ruda Śląska

Dziurawa ul. Żeleńskiego utrudnia życie