Zamiast policyjnej roboty - muszą kontrolować osoby na kwarantannie. W Rudzie Śląskiej jest ich blisko półtora tysiąca

Pełne ręce roboty mają rudzcy policjanci. I to nie z powodu wykroczeń czy przestępstw, ale... kontroli przestrzegania warunków kwarantanny domowej. W niedzielę dodatkowe siły były ściągane na służbę. A lista adresów do sprawdzenia jest bardzo długa. Dziś w Rudzie Śląskiej zgłoszono kolejnych 28 przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

Śląska Policja
Policjanci kontrolują przestrzeganie zasad kwarantanny i izolacji

Wczoraj 1620, dziś, 15 listopada (aktualizacja o godzinie 10.30) - 1459 mieszkańców Rudy Śląskiej przebywa na kwarantannie domowej lub izolacji z powodu zakażenia koronawirusem lub po kontakcie. Wiele spośród nich - to dzieci i młodzież z rudzkich przedszkoli i szkół. Jak się dowiedzieliśmy - tylko rewir komisariatu I obejmował wczoraj 600 adresów do sprawdzenia. To praktycznie niewykonalne. To oznacza, że wszyscy wolni i ściągnięci do pracy funkcjonariusze - jeździli po osiedlach i domach, dzwonili do mieszkańców, weryfikowali ich przez okno i... ruszali na kolejny adres. W ciągu zmiany trudno jest "wyrobić" 50-60 adresów.

Izolacja a kwarantanna - czym to się różni?

Izolacją domową zostaje objęta osoba, która otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2.

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

Zakończenie izolacji następuje:

  • po 24 godzinach bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 dniach od dnia wystąpienia objawów - w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:
  • w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji,
  • w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania;
  • po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

Kwarantanna

Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

  • Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem - nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.
  • Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.
  • Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny. Obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się również do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Zasady podczas izolacji i kwarantanny

  • nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce również kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.

Przepisy o naruszeniu obowiązku kwarantanny lub izolacji

W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 - państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł. Wysokość kary ustalana jest indywidualnie.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon