Z przestrogą do młodych - policyjny profilaktyk o współczesnych zagrożeniach

Odpowiedzialność za własne czyny i handel ludźmi - były tematami przewodnimi spotkania policyjnego profilaktyka z uczniami Szkoły Podstawowej nr 24 w Rudzie Śląskiej.

Policja Ruda Śląska
Profilaktyk policyjny w SP 24 w Rudzie Śląskiej

18 października, od 15 lat - obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Choć tematyka wydaje się wzięta wprost z filmów sensacyjnych - problem jest poważny. Zjawisko handlu ludźmi dotyka wielu państw - od najbiedniejszych po najbardziej rozwinięte. Ubiegłoroczny raport sporządzony dla ONZ wymieniał 164 kraje dotknięte tym problemem.

Współczesna forma niewolnictwa

Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej. Co ciekawe - pandemia spowodowała zmianę formy najczęściej popełnianych przestępstw związanych z handlem ludźmi. Obecnie występuje więcej przypadków wykorzystania do pracy przymusowej aniżeli wykorzystania w prostytucji czy w przemyśle pornograficznym. Stąd tak wielki nacisk kładziony jest, w przypadku osób poszukujących pracy za granicą - na dokładne sprawdzenie oferty zatrudnienia i rzetelności pracodawcy.

Z przestrogą do młodych

Ósmoklasiści Szkoły Podstawowej nr 24 wysłuchali wykładu nie tylko o zagrożeniu porwaniem czy zmuszaniem do pracy, ale również - co niezwykle często jest pomijane - odpowiedzialności za swoje czyny w dobie Internetu. Policjant przedstawił sytuacje, w jakich dochodzi do zachowań mających znamiona przestępstwa i omówił sposoby unikania ich. Przykładem było chociażby rozpowszechnianie zdjęć bez czyjejś zgody, lub - idąc dalej - żądanie pieniędzy, groźby, przymuszanie do określonych zachowań czy inne formy szantażowania za nieupublicznienie, często bardzo prywatnych fotek czy filmów robionych przy różnych okazjach. Choć polski Kodeks Karny nie posługuje się wprost pojęciem szantażu, to czyn spełniający znamiona szantażu, mieści się w definicji występku opisanego w art. 191 § 1. Kodeksu Karnego:

“Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Warto mieć tego świadomość, by nie zacząć młodości od problemów z prawem.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Pijani rodzice mieli 2,6 i 2,1 promila

Rodzice "na bani". Przerażone dziecko szukało pomocy

Związek z "marynarzem" mógł kosztować rudziankę blisko 50 tysięcy

Romans kosztował ją blisko 8 tysięcy złotych

Zatrzymany mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące

3 miesiące aresztu za znęcanie się nad partnerką

Metoda na kontrolę wody jest często wykorzystywana przez oszustów

Znów oszukali rudziankę na pracownika administracji!

Oszuści podają się za pracowników administracji lub gazowni

Uwaga na fałszywych "gazowników". Okradli staruszkę!

Nowy rekord pomiaru na 1-go Maja - 128 km/h

Nowy rekordzista na 1 Maja. Jechał 128 na godzinę

Oszustka okradała mieszkania podając się za pracownicę administracji

Uwaga! Oszustka podawała się za pracownicę administracji