Wraca abolicja czynszowa w Rudzie Śląskiej - kto zapłaci - uniknie sporej części odsetek

Program abolicji czynszowej w mieście będzie kontynuowany. Skierowany jest głównie do dłużników, u których odsetki za przeterminowane należności przekroczyły już główną kwotę zobowiązania. W latach 2019-2020 z takiej możliwości skorzystało 45 najemców miejskich lokali. To bardzo niewielu...

Jacek D Knapik
Kamienica

Abolicja czynszowa jest skierowana do dłużników, u których z powodu nieregularnego opłacania rachunków wystąpiły zaległości - w opłatach czynszowych, należności z tytułu odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, należności za media, a także kosztów dochodzenia należności. Najemcy miejskich mieszkań, którzy spłacą zaległości i będą w terminie regulować kolejne opłaty, mogą liczyć nawet na 70-procentowe umorzenie odsetek.

- Wysokość ulgi uzależniona będzie od tego, jaką część zadłużenia lokator spłaci. Maksymalnie jest to 70 procent odsetek. Dla osób, które uregulują mniejszą część zobowiązań, umorzenie będzie proporcjonalnie obniżane – informuje Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych UM.

Dla kogo abolicja czynszowa?

Program skierowany jest do osób, które na koniec 2021 roku miały zaległości w opłatach. By skorzystać z miejskiej oferty, należy do 30 czerwca 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek.

- Pierwszy warunek otrzymania ulgi to spłata do końca tego roku co najmniej połowy zobowiązań, przy czym nie może to być kwota niższa od 2 tys. zł. Po zawarciu porozumienia trzeba będzie na bieżąco wnosić opłaty, a jeśli zaległości powstały też od 1 stycznia tego roku do dnia podpisania porozumienia, to muszą być uregulowane w ciągu 3 miesięcy – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

W założeniu program ma "umacniać nawyk regulowania bieżących opłat za mieszkanie w pełnej wysokości i w terminie, dzięki czemu najemca uniknie dodatkowych kosztów dochodzenia przez miasto należności".

– Chcemy dalej pomagać mieszkańcom w wyjściu z zadłużenia, szczególnie w tych przypadkach, kiedy odsetki przekroczyły główną kwotę zobowiązania – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Spłata długów, wniosek o odroczenie lub odpracowanie zaległości

Pojawiła się nowość w programie - możliwość złożenia przez uczestnika wniosku o wstrzymanie naliczania odsetek od pozostałej do spłaty części zadłużenia głównego. A jeżeli wobec dłużnika prowadzona jest egzekucja komornicza, to także może złożyć wniosek o jej wycofanie.

Istnieje również możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie drobnych prace porządkowych lub usługowych na rzecz miasta - sprzątanie budynków, grabienie liści, koszenie trawników, drobne prace brukarskie, malowanie pomieszczeń, wywieszanie i usuwanie ogłoszeń.

Niestety, zainteresowanie dłużników odpracowaniem długów czy terminowym płaceniem jest niewielkie. W latach 2019-2020 z tej możliwości skorzystało zaledwie 45 osób. Z czego 43 wywiązały się ze zobowiązań.

- Kwota umorzonych zaległości wyniosła w sumie ponad 314 tys. zł. Z kolei do miejskiej kasy wpłynęło 236 tys. zł z tytułu zaległych czynszów – mówi Michał Pierończyk. – W jednym z przypadków odsetki były ponad 20 razy wyższe, niż zasadnicza kwota długu – dodaje.

Warto również dodać, że mieszkańcy miejskich budynków z niskimi dochodami mogą ubiegać się o obniżenie stawki czynszu o połowę nawet na 5 lat. Są jednak obostrzenia - w budynkach wspólnot mieszkaniowych obniżona stawka nie może być niższa niż zaliczka płacona przez właściciela na rzecz wspólnoty w przeliczeniu na 1 m kwadratowy, a w budynkach komunalnych - niż koszt zarządzania budynkiem w przeliczeniu na 1 metr.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Ruda Śląska Urząd Miasta

Wiadomo już ilu kandydatów powalczy o prezydenturę

Święto miasta Ruda Śląska

Obchody ustanowienia herbu i patronki miasta

Spotkanie 29 04 21 1

Pierwsze spotkanie on-line z Grażyną Dziedzic

Michał Pierończyk prezydentem Rudy Śląskiej

Kim jest Michał Pierończyk, nowy prezydent Rudy Śląskiej?

Wieszolekgrob

IPN uczci Augustyna Wieszołka powstańczym znakiem na grobie

Wielki pien fryna

Śląska Lokacja Filmowa 2021 - Wielki Piec w Rudzie Śląskiej

206984314 10158563594012582 4003071081232595889 n

Odnowienie rzeźby za 64 tys. zł