Województwo śląskie otrzyma 4,4 mld euro w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027

Śląskie otrzymana niebagatelną sumę 4,4 mln euro. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój regionu i jego transformację. Właśnie ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa.

Umowapartnerstwa


Przypomnijmy, że jest to najważniejszy dokument, który jasno określa wydatkowanie funduszy europejskich w latach 2021-2027. Nasze województwo jest pierwszym regionem w procesie konsultacji i największym beneficjentem środków spośród wszystkich regionów. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w oparciu o polskie i unijne założenia prawne.

To bardzo dobry dzień dla Śląska. Współpraca samorządu, strony rządowej i przedstawicieli Komisji Europejskiej przynosi korzyści dla mieszkańców i pozwala nam się rozwijać. Planowana w przyszłym RPO kwota w wysokości 2,4 mld euro wzmocniona 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czyli łącznie blisko 4,4 mld euro, to olbrzymie środki, jakimi region nigdy nie dysponował - podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Mając na uwadze pozostałe środki, które udało się pozyskać na rozwój regionu okazuje się, że suma jest bezprecedensowa. Tym samym najbliższa dekada to czas wzmożonych inwestycji.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Władze województwa przekonują, że planowane inwestycje mają na celu poprawę jakości życia w regionie, utworzenie nowych, innowacyjnych miejsc pracy, ale i skuteczną walkę o czyste powietrze.

Zamiast przemysłu nowe technologie

Odchodzimy powoli od tradycyjnego przemysłu w stronę nowych technologii, jednak chcemy tych zmian dokonywać z udziałem strony społecznej. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami, które wpisaliśmy w strategię rozwoju województwa śląskiego „Zielone Śląskie 2030”, która bardzo dobrze wpisuje się w politykę rządu. Mamy gotowe projekty, które będziemy sukcesywnie wdraża – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Z kolei Izabela Domogała poruszyła kwestię wsparcia, otrzymanego ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wskazała, że na realizację tej polityki region otrzyma 697 mln euro, z czego 593 mln euro to wkład UE, a ok. 105 mln euro wkład krajowy. Natomiast wicemarszałek Wojciech Kałuża wyjaśnił niuanse związane z Programem Regionalnym.

Ze środków EFRR będziemy finansowali pięć z sześciu osi tematycznych w tym: Inteligentne Śląskie, Zielone Śląskie, Mobilne Śląskie, Śląskie dla mieszkańca i Śląskie bliżej mieszkańca. W ramach Funduszu Sprawiedliwej transformacji planujemy z kolei finansowanie projektów z obszaru gospodarki, środowiska oraz projektów społecznych, związanych z podnoszeniem kwalifikacji, czy wsparciem w poszukiwaniu zatrudnienia – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W sumie Polska otrzyma aż 76 mld euro w ramach unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

fot. fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon