W szkołach ruszą remonty. Osiem pracowni do nauki zawodu zmieni się nie do poznania

Pracownie nauki zawodu znajdujące się w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 5 w Rudzie Śląskiej zostaną zmodernizowane. Po remoncie pojawi się w nich specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.

Zespolszkol2wrudzieslaskiej


Inwestycję wyceniono na ponad 570 tys. zł. Miasto może jednak liczyć na unijną dotację, wynoszącą 1,5 mln zł. Rozstrzygnięto już przetargi na wyposażenie 6 pracowni. Kolejne przed nami.

Zespół Szkół nr 1

W ZS 1 doposażona zostanie pracownia rysunku technicznego, która wzbogaci się o 16 zestawów komputerowych, tablicę multimedialną, ploter drukujący i inne urządzenia peryferyjne.

Zakupiony sprzęt nie tylko służyć będzie młodzieży uczącej się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, ale także będzie dużym wzbogaceniem bazy informatycznej szkoły i pozwoli na realizację części zajęć z informatyki – wyjaśnia Paweł Ciepliński, dyrektor szkoły.

Szkoła zyska też nowy sprzęt w pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Jak wskazuje magistrat, procedury przetargowe w tej sprawie będą realizowane w tym roku.

Zespół Szkół nr 2

Jak wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, w ZS nr 2 zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt zostaną pracownie: biznesu, reklamy i gastronomiczno–hotelarska.

W pracowni biznesu znajdą się m.in.:

  • komputerowe stanowiska uczniowskie i nauczycielskie,
  • urządzenie wielofunkcyjne z telefaksem,
  • projektor multimedialny,
  • kserokopiarka,
  • drukarka laserowa,
  • urządzenia techniki biurowej, tj.: niszczarka czy bindownica.

W pracowni reklamy powstaną komputerowe stanowiska uczniowskie i nauczycielskie, pojawi się też ploter tnący, projektor multimedialny, drukarki oraz aparaty cyfrowe.

Natomiast w pracowni gastronomiczno–hotelarskiej ulokowane zostanie nowoczesne stanowisko komputerowe ucznia w recepcji hotelowej. Projekt zakłada również malowanie pracowni oraz zakup nowych mebli.

Kształcenie praktyczne realizowane jest częściowo u pracodawców w rzeczywistych warunkach zawodowych, jednak znaczna część godzin realizowana jest w szkole, w pracowniach zawodowych. Istotną kwestią jest tu połączenie wiedzy praktycznej z teoretyczną. I właśnie dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie dają taką możliwość – wyjaśnia Lidia Spólny, dyrektor szkoły.

Zespół Szkół nr 5

W ZS nr 5 przewidziano modernizację i wyposażenie pracowni informatycznej oraz pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej.

W ramach projektu w ubiegłym roku zakupiliśmy już 14 zestawów komputerowych – mówi Iwona Kania, dyrektor szkoły.

Jak wyjaśniają przedstawiciele magistratu, pracownia informatyczna zostanie doposażona w drukarkę laserową, projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym, a także serwerownię z wyposażeniem. Ponadto znajdzie się tam 14 stanowisk do projektowania i wykonania lokalnych sieci komputerowych 14 stanowisk do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, a także 4 analizatory sieciowe z funkcją testera okablowania sieciowego.

Do pracowni grafiki zostanie zakupionych m.in. 14 zestawów komputerowych z systemami operacyjnymi, drukarka laserowa, urządzenie do drukowania wielkoformatowego, laminator rolowy, 2 zestawy fotograficzne, projektor multimedialny oraz tablety graficzne.

Remont pomieszczeń, w których zostaną ulokowane wspomniane pracownie został już zakończony. W jego ramach wymieniono okna, drzwi, posadzki, pomalowano pomieszczenia, wykonano remont instalacji elektrycznej oraz oświetlenia. Zamontowano też klimatyzację.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon