Vox populi, a właściwie postawienie przed faktem dokonanym. Radni głosowali podwyżkę dla prezydent Rudy Śląskiej, Grażyny Dziedzic

Właściwie żadnej dyskusji nie było. Bo i nie było czego dyskutować - ustawodawca postawił radnych przed faktem dokonanym. Uchwała o podwyżce wynagrodzenia dla prezydent Grażyny Dziedzic została przyjęta.

LVI sesja RM w Rudzie Śląskiej

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 listopada, wzrosło wynagrodzenie włodarzy gmin. Biorąc pod uwagę stawki maksymalne - z 12525,94 zł brutto do 20041,50 zł brutto. Mowa o sumie wraz ze wszystkimi dodatkami. Rady Miejskie muszą się pochylić nad tematem, gdyż na dostosowanie się do nowych przepisów ustawodawca przewidział trzy miesiące. W przeciwnym razie - będzie skarga na bezczynność miejskich rajców.

Wynagrodzenie dla prezydentów miast zakłada następujące składowe:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • dodatek funkcyjny
 • dodatek specjalny (w wysokości 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)
 • dodatek za wieloletnią pracę (20 procent wynagrodzenia zasadniczego)
 • nagrody jubileuszowe i inne przewidziane kodeksem pracy

Radni przyjęli minimalną podwyżkę, czyli... 80 procent

Przed rajcami postawiono obowiązek uchwalenia podwyżek dla prezydentów. I tu nie było dyskusji czy, tylko ewentualnie ile. Minimalna podwyżka musiała wynosić 80 procent, maksymalnie 100 procent. Rudzcy radni przychylili się do tej minimalnej. 20 głosów za, 4 wstrzymujące się.

Głosy za

 • Witold Hanke
 • Jacek Jarocki
 • Katarzyna Irena Korek
 • Stefania Krawczyk
 • Roman Kubica
 • Władysław Kucharski
 • Kazimierz Myszur
 • Wioletta Nowak
 • Andrzej Pacławski
 • Mariusz Pakuza
 • Marcin Pierończyk
 • Henryk Piórkowski
 • Agnieszka Płaszczyk
 • Krzysztof Rodzoch
 • Aleksandra Skowronek
 • Zofia Skowrońska
 • Andrzej Stania
 • Wioletta Tkocz
 • Dariusz Wesoły
 • Rafał Wypior

Głosy wstrzymujące

 • Ewa Chmielewska
 • Krzysztof Piechaczek
 • Marek Szymański
 • Łukasz Wodarski

Zatwierdzenie podwyżki przez radnych oznacza, że nabiera ona mocy od 1 sierpnia, czyli podwyżkę dla prezydent Grażyny Dziedzic trzeba wypłacić za trzy miesiące wstecz.

Ile obecnie zarabiała prezydent Grażyna Dziedzic, a ile po podwyżce?

Wynagrodzenie zasadnicze prezydent Grażyny Dziedzic po podwyżce to 8.616 złotych brutto. Dodatek funkcyjny wynosi 2.760 brutto, dodatek specjalny - zgodnie z przepisem - 30 procent sumy pierwszych, do tego nagrody jubileuszowe i inne składniki przewidziane przepisami. A w liczbach?

Obecnie prezydent Grażyna Dziedzic otrzymywała wraz z wysługą 10.940 zł brutto. Po podwyżce przyjętej podczas dzisiejszej sesji - będzie to łącznie 16.512 brutto.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Górna stawka opłaty za posiadanie psa na 2022 r. w innych gminach wynosi aż 132 zł

Będą wyższe opłaty za posiadanie psa. Tak zadecydowali radni

Święto miasta Ruda Śląska

Obchody ustanowienia herbu i patronki miasta

Spotkanie 29 04 21 1

Pierwsze spotkanie on-line z Grażyną Dziedzic

Wybory

3 rzeczy, które historia mówi o wyborach w Rudzie Śląskiej

Kamienica

Wraca abolicja czynszowa w Rudzie Śląskiej

Liscie1

Wszędzie opadłe liście. Jedni grabią, inni czekają

Kosz3

Co to jest? Wentylator? Ozdoba? Sprawdziliśmy