Urząd Miasta zamknięty dla klientów do 31 stycznia 2021 roku

Włodarze Rudy Śląskiej podjęli decyzję o przedłużeniu zamknięcia magistratu dla klientów do 31 stycznia 2021 roku. Motywowane jest to panującą sytuacją epidemiczną.

Rudarynek

Jak wskazują urzędnicy, sprawy pilne, które wymagają osobistego stawiennictwa w UM można załatwić po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

Mieszkańcy mogą korzystać z alternatywnych form kontaktów z Urzędem Miasta: drogą telefoniczną, korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, czyli poprzez e-mail lub ePUAP. Wszystkie wnioski potrzebne do załatwienia sprawy można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej - informują przedstawiciele magistratu.

Gdy umówimy się na wizytę w urzędzie, należy pamiętać o przestrzeganiu obostrzeń reżimu sanitarnego. Obowiązkowe są maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego i dezynfekcja rąk.

Jeżeli załatwienie konkretnej sprawy nie wymaga osobistego kontaktu z urzędnikami, warto korzystać ze skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do budynku „A” i „B” Urzędu Miasta. Pisma wrzucane do skrzynki podawczej należy umieszczać w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.

Przypominamy, że w przypadku przesyłek wrzucanych do skrzynki podawczej nie otrzymamy potwierdzenia nadania.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon