odpady komunalne

Odpady Ruda Śląska

Cztery oferty w przetargu na odbiór odpadów. Trzy mieszczą się w budżecie

Cztery firmy zgłosiły się do ogłoszonego przez ratusz przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Aż trzy z nich mieszczą się w przewidzianym przez miasto budżecie na ten cel. Jest realna szansa, że od czerwca Ruda Śląska będzie płacić za odbiór śmieci od mieszkańców tylko ok. procent więcej niż obecnie.