Szkolenia i staże dla 41 bezrobotnych osób

685 tysięcy złotych. Tyle jest do wykorzystania w projekcie rudzkiego PUP-u. A chodzi o podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego. Kto nie ma pracy, a chciałby zdobyć zawód - niech rusza do PUP-u!

PUP Ruda Sląska

Jeżeli masz ponad 30 lat i jesteś zarejestrowany w rudzkim Powiatowym Urzędzie Pracy, to może być oferta dla ciebie. Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach - bez wykształcenia lub wyedukowani na poziomie od podstawowego do średniego. Dla 20 osób przewidziano szkolenia i staże, natomiast dla 21 - tylko staże. Każdy może też liczyć na kompleksowe wsparcie doradcy, z którym ustali ścieżkę powrotu na rynek pracy i sposób jej realizacji.

- Poprzez udział w szkoleniach uczestnicy projektu zyskują świetną okazję na zdobycie bądź zmianę zawodu – podkreśla Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. - Pozwalają one skorzystać z doświadczenia prawdziwych fachowców, prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wachlarz możliwości szkoleniowych dostosowany jest zarówno do potrzeb uczestników projektu, jak i aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.

Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymują stypendium szkoleniowe, a na zakończenie przystępują do certyfikowanego egzaminu zewnętrznego.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i przewidziana jest do końca 2022 roku. Informacje o projekcie znajdują się na stronie urzędu pracy, a więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 771 59 51.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon