Szkoła Podstawowa nr 2 w Bykowinie organizuje Bal Wszystkich Świętych. A Fundacja Wolność od Religii pyta - czy to nie jest dyskryminowanie niewierzących uczniów?

24 października Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudzie Śląskiej Bykowinie wraz z parafią Świętej Barbary zapraszają na Bal Wszystkich Świętych. Wszyscy najmłodsi wierni przebrani za świętych, będą bawić się w kościele i szkole. I tu pojawia się na scenie Fundacja Wolność od Religii. I pyta - czy to nie jest dyskryminowanie niewierzących dzieci?

Fundacja Wolność od Religii otrzymała informację o organizowanym przez szkołę balu od jednego z rodziców. Bal Wszystkich Świętych, na który przebrać się trzeba za ulubionego świętego, świętą czy błogosławionych - rozpoczyna się w pobliskim kościele. Później "wesoły korowód", po wspólnej modlitwie, przejdzie na dalszą zabawę do szkoły. Bal jest więc, jak łatwo wywnioskować, kierowany do dzieci wierzących. Jeśli w tej szkole to 100 procent - nie ma problemu. Ale może są jakieś, które na religię nie chodzą?

Dlatego Fundacja Wolność od Religii postanowiła interweniować.

- Działając imieniem Fundacji Wolność od Religii z siedzibą w Lublinie, w ramach prowadzonej kampanii społecznej na rzecz przestrzegania prawa oświatowego, a także uwzględnienia i poszanowania praw mniejszości wyznaniowych oraz osób bezwyznaniowych, rodziców i ich dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii rzymskokatolickiej oraz w imię przestrzegania fundamentalnej zasady państwa demokratycznego tj. ochrony praw mniejszości i równości obywateli wobec prawa, zwracam się z prośbą o organizowanie wydarzeń szkolnych nie posiadających charakteru wykluczającego uczniów ze względu na światopogląd oraz udzielenie wyjaśnień w sprawie organizowanego w kościele i w szkole Balu Wszystkich Świętych.
Zgodnie z informacją opublikowaną w portalu internetowym szkoły w dniu 24 października o godz. 15.45 szkoła wraz z parafią zapraszają na bal do kościoła (kontynuacja w szkole od godz. 19.00), na którym „przewidziane są konkursy, zabawy oraz nagrody. Będzie radośnie, będzie wesoło, bo będziemy wspominać tych, którzy są w niebie, a tam jest superowo.”
Zwracamy Państwa uwagę, że wydarzenia szkolne (bale, konkursy), o których informacje umieszczane są w publicznym portalu szkoły, powinny być przeznaczone dla wszystkich uczniów, a nie wyłącznie uczniów należących do wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego, w których to obowiązuje kult świętych. Praktyka organizowania życia szkoły w powyższy sposób wydaje się być próbą łamania sumienia uczniów wyznania/światopoglądu innego niż dwa powyższe i brakiem poszanowania wolności wyznawania lub niewyznawania religii. Uczniowie, którzy z powodu wyznania nie wezmą udziału w balu i konkursach są przez szkołę wykluczeni i dyskryminowani.
Pragniemy również przypomnieć, iż Ustawa o gwarancjach wolności sumienia z dnia 17 maja 1989 r. w art. 6 ust. 1 wyraźnie określa, iż nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii, a także „Nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych ani do udziału w nich”. Ponadto zgodnie z art. 10 Ustawy „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.”
Powyżej opisana praktyka szkoły narusza określone w Konstytucji, a także aktach prawa międzynarodowego i krajowego zasady niedyskryminacji, a także rozdziału kościoła od państwa, jak również powinność bezstronności religijnej i światopoglądowej organów władzy publicznej.
Szkoła publiczna to miejsce, w którym wszyscy uczniowie powinni być traktowani jednakowo i dlatego powinna być miejscem neutralnym światopoglądowo. W art. 53 ust. 3 Konstytucji wskazano, iż rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 Konstytucji, Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej (a do takich należy zaliczyć również dyrekcję szkoły publicznej) zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Obowiązujące akty normatywne wykluczają możliwość włączenia wydarzenia o charakterze religijnym do oficjalnego planu pracy szkoły publicznej, jak również promowanie wartości religijnych przez szkołę w wychowaniu dzieci i młodzieży - pisze Dorota Wójcik, prezeska zarządu Fundacji.

I zadaje też władzom szkoły pytania:

  • Kto jest organizatorem Balu Wszystkich Świętych, parafia czy szkoła?
  • Kto jest fundatorem nagród w konkursach, które będą częścią balu?
  • Czy rodzicom uczniów nie należących do wyznania katolickiego lub prawosławnego proponuje się rekompensatę za brak możliwości udziału w konkursie religijnym?
  • Jak wygląda proces podejmowania decyzji o organizacji tego rodzaju wydarzeń parareligijnych w szkole?
  • W nawiązaniu do treści ogłoszenia skierowanego do całej szkolnej społeczności, prosimy o określenie, skąd szkoła wie, kto poszedł do nieba oraz czy szkoła wie, kto trafił do piekła?

Z dyrekcją szkoły nie udało się nam dziś skontaktować. Mamy nadzieję, że wkrótce otrzymamy odpowiedź na pytanie - jak szkoła ustosunkuje się do pisma Fundacji Wolność od Religii. Może wszystkie dzieci w SP 2 są wierzące i problem jest wydumany?

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon