Szkoła Podstawowa nr 16 jest jedną z najbardziej ekologicznych placówek w naszym mieście

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej będą poznawali podstawy ekologii. W placówce właśnie utworzono nowoczesną, eko-pracownię.

W tym miejscu uczniowie będą zdobywać nową wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce naukowe do wykonywania eksperymentów oraz doświadczeń. Tutaj też można poznać zasady pierwszej pomocy, bowiem w sali znajdują się fantomy do nauki resuscytacji, apteczki oraz barwne plansze edukacyjne – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.

Wyposażenie pracowni kosztowało ponad 37 tysięcy złotych, a przedsięwzięcie to udało się sfinansować dzięki dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

To już kolejna tego typu sala, która powstała w rudzkich szkołach. Cieszę się, że nasi dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty tak owocnie sięgają po środki zewnętrzne i starają się, by młodzież miała jak najlepsze warunki do nauki. Teraz pozostaje tylko czekać na powrót dzieci do szkoły – dodaje prezydent Dziedzic.

Wiceprezydent Anna Krzysteczko wylicza, że aranżacja pracowni, poza interesującym wyglądem, zawiera rozwiązania wpływające na właściwą postawę ciała, wzrok i ogólne samopoczucie uczniów.

Jak precyzuje biuro prasowe rudzkiego magistratu, „Ekosystem człowieka” to pracownia, w której uczniowie mogą odkrywać swoje zainteresowania przyrodnicze oraz zdolności naukowo-techniczne poprzez pracę indywidualną, grupową, prowadząc eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze. Zasoby pracowni służą też do realizacji programu pn. „Żyjesz tylko raz”, w którym uczestniczy szkoła w ramach projektu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Pracownia będzie wykorzystywana do prowadzenia lekcji i zajęć ekologicznych, biologicznych i przyrodniczych w klasach IV- VIII. Służy również do prowadzenia zajęć dodatkowych rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – wylicza Anna Sekta, dyrektor szkoły i dodaje: Funkcjonalny i innowacyjny sposób zaprojektowania pracowni pozwala na zróżnicowaną i atrakcyjną pracę w grupach, a co ważne zindywidualizowanie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

fot. FB Grażyna Dziedzic

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon