Ruda Śląska. Policjanci będą uczyć rowerzystów, jak bezpiecznie poruszać się po drogach

Rudzcy policjanci drogówki organizują działania „ Bezpieczny cyklista”. Chcą przeciwdziałać wypadkom rowerowym i próbować zminimalizować ryzyko ich występowania.

Park life 2251981 960 720

Policjanci informują, że rowerzyści, zaraz po pieszych, to grupa użytkowników dróg szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia w konfrontacji z różnymi pojazdami. Pomimo licznych apeli, wiele osób nadal porusza się po drogach nie stosując się do zasad ruchu drogowego. Stąd pomysł na akcję "Bezpieczny cyklista". Policjanci w trakcie spotkań będą zwracali uwagę na zachowanie rowerzystów, prawidłowe wyposażenie ich pojazdów, trzeźwość kierujących, ale również na zachowanie kierowców wobec jednośladów oraz właściwe zachowanie w relacji pieszy-rowerzysta.

Działania mają na celu też wskazanie rowerzystom zachowania, które są zgodne z normami prawa o ruchu drogowym, a także by w przyszłości uniknęli oni sytuacji niebezpiecznych na drodze.

Przepisy dla rowerzystów

W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat dokumentem stwierdzającym posiadane uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.


Kartę rowerową może uzyskać osoba, która osiągnęła minimalny wiek ( 10 lat) oraz wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań. Warunkiem otrzymania karty rowerowej jest opanowanie zasad ruchu drogowego, umiejętności jazdy rowerem i techniki kierowania nim oraz zdanie egzaminu, składającego się z części teoretycznej – testu i części praktycznej przeprowadzanej na placu manewrowym. Uczniowi szkoły podstawowej kartę rowerowa wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna, dyrektor szkoły. W przypadku, gdy osoba, która nie jest uczniem szkoły podstawowej, kartę wydać może dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Obowiązkowe wyposażenie roweru

Rower, którym poruszamy się po drogach, musi być zaopatrzony w:

 • z przodu - co najmniej w jedno światło białej lub żółtej selektywnej, które może być migające,
 • z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
 • co najmniej w jeden sprawnie działający hamulec,
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku
 • kierunkowskazy - jeśli tylko w przypadku kiedy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:

 • barwy żółtej samochodowej na pedałach roweru,
 • barwy żółtej samochodowej na bocznych płaszczyznach kół,
 • barwy białej – dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego.

Ponadto w rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, lub elementy odblaskowe w kształcie nie przerwanego pierścienia ,umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.

Zasady uczestnictwa w ruchu drogowym

Najważniejszą regułą postępowania na drodze jest zachowanie wszelkiej ostrożności, unikanie wszelkiego działania (lub zaniechania), które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.

Poruszając się po drodze ważnym jest znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego niezbędna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, także dla rowerzystów.

 • Stosowanie się do poleceń, sygnałów świetlnych i znaków drogowych

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych. Należy pamiętać, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do kontroli ( np. przez policjanta, funkcjonariusz Straży Granicznej, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, żołnierza Żandarmerii Wojskowej) mają bezwzględne pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi. Jeżeli na skrzyżowaniu występują zarówno sygnały świetlne jak i znaki drogowe, sygnały świetlne mają zawsze pierwszeństwo przed znakami drogowymi. W sytuacji gdy ani osoby kierujące ruchem, ani sygnały świetlne czy znaki drogowe nie zarządzają ruchem, wówczas o zachowaniu na drodze decydują ogólne zasady ruchu drogowego.

 • Jazda po drodze rowerowej, jedni, po chodniku

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

W miejscach, gdzie nie ma wyodrębnionej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, rowerzyści powinni jechać poboczem. W przypadku gdy brak jest pobocza lub jest ono w złym stanie technicznym, albo rowerzysta utrudnia pieszym poruszanie się poboczem, wolno mu jechać po jezdni.

Dotyczy to wszystkich rodzajów dróg z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, na których ruch rowerów jest zabroniony.

 • Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo gdy:

Opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem;
Szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni ( śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)
Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni, jeżeli opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

 • Jazda w grupie:

Zgodnie z obowiązującą zasadą kierującemu rowerem zabrania się jazdy obok innego uczestnika ruchu, czyli w większej grupie rowerzystów należy jeździć gęsiego, jeden za drugim,
Wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
Liczba rowerów lub wózków rowerowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.

Kierujący rowerem po spożyciu alkoholu

Zabronione jest kierowanie rowerem pod wpływem alkoholu lub podobnie do niego działającego środka (np. narkotyków, leków). Jadący rowerem w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie) popełnia wykroczenie, za które grozi grzywna do 5 tys. zł oraz fakultatywnie zakaz prowadzenia rowerów. Przepisy zabraniają także przewożenia na rowerze osoby będącej pod wpływem alkoholu.

Zasady bezpiecznej jazdy

 • Mając na uwadze własne bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie warto jeździć w kamizelce odblaskowej, odzieży wyposażonej w elementy odblaskowe, kasku ochronnym.
 • Należy zawsze używać roweru prawidłowo wyposażonego i sprawnego
 • Włączając się ruchu należy zachować ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu lub innemu pojazdowi
 • Podczas jazdy na rowerze należy unikać rozmów przez telefon, używania słuchawek ( ograniczają dźwięki ruchu ulicznego)
 • Jezdnię należy przekraczać na przejazdach dla rowerów. Na przejściach dla pieszych zawsze przeprowadzaj rower
 • Zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu zawsze wyraźnie i odpowiednio wcześniej należy sygnalizować
 • Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego uważając na znaki
 • Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.

kierujący rowerem nie może:

 • czepiania się pojazdów
 • jazdy bez trzymania się co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach
 • jazdy obok innego uczestnika ruchu, dopuszcza się wyjątkowo jadę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

fot.pixabay

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, poinformowała o swojej chorobie

Prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic cierpi na nowotwór

Umowa ruda

Ruda Śląska stanie się miastem wysokich technologii?

Kosz3

Co to jest? Wentylator? Ozdoba? Sprawdziliśmy

Porozumienie gwsh

Studia w Rudzie Śląskiej

kampania #Niebajka o porwaniu

Rusza kampania #Niebajka o porwaniu

Ztm autobusy

Od 1 lipca wróci możliwość kupienia biletu u kierowcy

Jbudżet obywatelski Ruda Śląska

Rusza nabór wniosków do budżetu obywatelskiego.