Ruda Śląska wspiera ukraińskich uchodźców. Ilu mieszka w naszym mieście?

Liczba gości z Ukrainy, którzy zdecydowali się tymczasowo zamieszkać w Rudzie Śląskiej jest zmienna. Do końca lipca w magistracie złożono 952 wnioski o dofinansowanie pomocy. Obecnie liczba ta jest o blisko połowę niższa.

UM Ruda Śląska
Ruda Śląska pomaga uchodźcom

Do końca minionego miesiąca, w ramach rekompensaty za przyjęcie pod dach uchodźców zza wschodniej granicy, rudzianom zostały wypłacone blisko 3 miliony złotych. Do magistratu wpłynęły 952 wnioski o rządowe wsparcie.

Ile dofinansowania i jak długo?

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem - każdy, kto na własny koszt zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - może się ubiegać o należne świadczenie pieniężne. Wynosi ono 40 zł za osobę na każdy dzień, maksymalnie przez 120 dni pobytu w Polsce. Oczywiście bywają przypadki, że okres ten jest ze szczególnych przyczyn przedłużany.

Tu pewien niuans - 120 dni jest liczone od przybycia na terytorium Polski, a o świadczenie można się ubiegać za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Pieniądze wypłacane są po upływie danego, wnioskowanego miesiąca. Miesiąc czasu mamy też na złożenie wniosku. Czyli w przypadku goszczenia uchodźców w lipcu - mamy czas do końca sierpnia na złożenie odpowiedniego wniosku. Wnioski złożone po terminie - nie będą rozpatrywane. Należy to więc robić co miesiąc.

– Po pozytywnej weryfikacji wniosku na konto podane przez osobę goszczącą uchodźcę zostaje wykonany przelew – mówi Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych. – Procedura jest więc bardzo uproszczona.

Komu więcej niż 120 dni?

Okres świadczenia dłuższy niż 120 dni przysługuje obywatelowi Ukrainy, który:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (w tym przypadku świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób),
 • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni),
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia (przysługuje za nią samą oraz jej każde małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12. miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci),
 • samotnie sprawuje na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci (przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko),
 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (przysługuje za małoletniego za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).

40 złotych na "osobodzień". Dużo czy mało?

Wszystko zależy od podejścia. Tak Polaków, jak i Ukraińców. Jeśli jednak trafią na siebie porządni i dobrzy ludzie - wystarcza bez problemu.

- W zupełności wystarczało na zwiększone opłaty, wyżywienie i jeszcze na "kieszonkowe", które dawaliśmy im co tydzień - mówi Krzysztof, który gościł już ukraińskich uchodźców. - Ja miałem akurat bardzo zaradne Ukrainki, które szybko znalazły sobie pracę i zaczęły same zarabiać. Do tego robiły wyśmienite pielmieni i torty wątróbkowe, które pomagaliśmy im sprzedawać. Po pewnym czasie nie chciały już od nas brać pieniędzy. Ale i tak dawaliśmy im to, co zostało z rządowego dodatku.

Inna rodzina przyjęła sześć osób. Rachunki za wodę, prąd i śmieci wzrosły drastycznie i praktycznie wiele nie zostawało na jedzenie i resztę - mimo to ukraińska rodzina okazała się wyjątkowa. Nie dość, że z wdzięcznością przyjęli zaoferowane warunki, to mężczyźni - nie proszeni - wzięli się za remont domu i prace w ogrodzie, a kobiety - za gotowanie.

- Będę przez nich gruba - śmieje się Karolina, która przyjęła ukraińską rodzinę. - Nie dość, że nie mam co robić w ogrodzie, bo wszystko posprzątane, naprawione, posadzone warzywa, to jeszcze co wrócę z pracy czeka na mnie obiad!

Oczywiście doświadczenia Polaków z Ukraińcami są różne. Ale w drugą stronę również.

Stan obecny w Rudzie Śląskiej

Według danych Wydziału Zarządzania Kryzysowego rudzkiego magistratu, w naszym mieście przebywa obecnie 579 zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy. Spośród nich:

 • 479 u mieszkańców,
 • 26 w hostelu,
 • 4 w ośrodku Najświętsze Serce Jezusa,
 • 12 w MOPS-ie,
 • 29 w lokalach komunalnych,
 • 29 w mieszkaniach hutniczych.

Jeśli ktoś z mieszkańców ma możliwość udzielenia schronienia uchodźcom z Ukrainy, może przesłać zgłoszenie na adres pomoc.ukrainie@ruda-sl.pl. W wiadomości należy podać swoje dane kontaktowe, liczbę osób, które mogą liczyć na schronienie oraz to, w co ewentualnie można doposażyć lokal, w którym zamieszkają uchodźcy.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon