Ruda Śląska. Niewywiezione śmieci rozwiał wiatr. Wątpliwa ozdoba ulic i placów

Porozrzucane i rozwiane przez wiatr śmieci na terenie Rudy Śląskiej to "prezent", na jaki natknęli się mieszkańcy w okresie obejmującym Święta Wielkanocne.

"Święta, Święta i po świętach. Remondis jak zwykle przed świętami dał ciała. Przez cały tydzień nie wywieźli plastikowych śmieci, a pogoda jaka była, to każdy widział. Dlaczego zawsze przed świętami dochodzi do takich sytuacji z wywozem śmieci?" - zauważa pani Jolanta, mieszkanka Rudy.

Okazuje się, że wielu mieszkańców natknęło się na rozwiane przez wiatr i porozrzucane śmieci oraz pełne kontenery na śmieci pod domami. Odpadki trafiły nawet do okolicznych lasów. Oburzenie wynika również z faktu, że opłaty za odpady są coraz wyższe, a jakość usług wciąż zawodzi.

Co na to władze miasta?

"Sprawdzamy, czy odpady w okresie przedświątecznym były wywożone zgodnie z harmonogramem. Jeśli nie, to firma zostanie odpowiednio ukarana" - komentuje sprawę Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.

Umowa z firmą Remondis gwarantuje nie tylko wywóz śmieci

W ramach umowy zawartej z firmą Remondis mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą jeden raz w roku, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddać odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe (takie jak beton, gruz pochodzące z remontów i rozbiórek prowadzonych przez mieszkańców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych zabudowy wielorodzinnej) na indywidualne zamówienie składane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne – dla nieruchomości położonych na południe od autostrady A4: REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 87 41-706 Ruda Śląska tel. 32 242 21 10

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Godziny otwarcia:
 • Od poniedziałku do piątku – 10:00 do 18:00
 • W sobotę – 10:00 do 14:00
Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
 • papier i tekturę
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe
 • metale
 • szkło
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony
 • tekstylia
 • świetlówki
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i zielone
 • przeterminowane leki i chemikalia, z tym że przeterminowane leki z gospodarstw domowych można również przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta
 • odpady niebezpieczne, w tym termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów takich jak odpady komunalne zmieszane.
fot. Jolanta Galeja

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

182931241 1126176244559487 1349398236487363872 n

Nowa firma odpowiedzialna za odbiór śmieci

Wyzwolenia1

W piątek przekazanie placu budowy pod remont Wyzwolenia

Nowe dzikie wysypisko w Kochłowicach

Kolejne dzikie wysypiska w mieście-będzie więcej fotopułapek

Smieciochy

Nie mamy własnego wysypiska śmieci. Płacimy innym

Lotto loteria szczepionkowa 824x298

Zaszczep się, wygrywaj i... wesprzyj miasto

Wielki pien fryna

Śląska Lokacja Filmowa 2021 - Wielki Piec w Rudzie Śląskiej

Wirecka 1

Pierwsza część ul. Wyzwolenia wyremontowana