Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstanie w Rudzie Śląskiej

1 czerwca 2021 r. w Rudzie Śląskiej zostanie uruchomiony nowy, centralny gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.

Pszok rudam
W związku z planowanym uruchomieniem nowego punktu, jednocześnie tego dnia przestaną działać dwa dotychczasowe PSZOKi przy ulicy Piotra Skargi i Kokotek.
Nowy punkt mieści się w pobliżu EC Mikołaj przy ulicy Noworudzkiej. Na załączonym filmie możecie zobaczyć, jak ten punkt wygląda.
- Przypominam, że PSZOKi przyjmują za darmo posegregowane odpady komunalne. Proszę pamiętać jednak o tym, że odpady do punktu mogą przywozić właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej
PSZOK nie przyjmuje odpadów takich, jak:
 • papa,
 • wełna mineralna,
 • wata szklana,
 • odpadów zmieszanych

Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać nieodpłatnie odpady zebrane w sposób selektywny, takie jak:

 • papier i tekturę
 • tworzywa sztuczne
 • opakowania wielomateriałowe
 • metale
 • szkło
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • tekstylia
 • świetlówki
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji
 • przeterminowane leki i chemikalia

Rudzianie informują, że takie rozwiązanie jest jednak niewystarczające, wciąż istnieje potrzeba aby podobne punkty powstały w południowej części miasta.

- Planujemy uruchomić jeszcze dwa dodatkowe PSZOKi, ale potrzebujemy na to trochę czasu - odpowiada Krzysztof Mejer

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon