Powołano Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia. Prezesem rudzianin Rafał Kandziora

W Katowicach założono stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia. Prezesem stowarzyszenia został rudzianin, Rafał Kandziora.

IRRS

IRSS, czyli Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia został powołany do życia oficjalnie w Katowicach w sobotę 24 kwietnia 2021 r. Będzie działać na terenie województwa śląskiego, a siedzibą nowego stowarzyszenia będą Katowice.

Prezesem stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego Silesia wybrano pochodzącego z Rudy Śląskiej Rafała Kandziorę, radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, byłego dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu.

- To jest wspaniała płaszczyzna, szczególnie potrzebna w dzisiejszych czasach dla Śląska. Jesteśmy przed ważnymi zadaniami dotyczącymi transformacji. Chcielibyśmy zadbać o to, by działa się ona w sposób sprawiedliwy i korzystny dla Śląska. Wszystkie środowiska i osoby, które chcą wspierać transformację Śląska powinny do nas dołączyć. Mam nadzieję, że skład Instytutu i zapisy statutowe uprawniają nas do tego, by mocno dbać o to, by transformacja Śląska przebiegała sprawiedliwie - mówi prezes IRSS Rafał Kandziora.


Wtóruje mu Alina Nowak, wiceprezes Instytutu Rozwoju Regionalnego Silesia, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, była wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Instytut będzie miejscem zrzeszającym ludzi, którzy chcą zawalczyć o Śląsk. Chciałabym się zaangażować w transformację społeczną. Część osób, które dziś pracują w wymagającej branży górniczej, za chwilę będzie musiała znaleźć inne miejsce pracy. Chciałabym, by były to miejsca pracy równie atrakcyjne pod względem wykonywanej pracy. By te stanowiska były dobrze opłacane. Nie chcę, byśmy proponowali osobom odchodzącym z górnictwa gorszych miejsc. Jesteśmy w stanie dostosować i przygotować do nowego rynku ludzi, którzy świetnie na co dzień wykonują swoją pracę - dodaje Alina Nowak.

W zarządzie IRRS są także: Alina Nowak (wiceprezes), Szymon Michałek (wiceprezes), Dariusz Iskanin (wiceprezes), Maria Materla (sekretarz) oraz Łukasz Litewka (skarbnik). Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest Tomasz Olszewski. W komisji zasiadają również: Szymon Kędzierski i Dylan Błażejowski.

Cele Instytutu Rozwoju Regionalnego Silesia to:

 • promocja samorządności oraz aktywności społecznej,
 • promocja kultury oraz dziedzictwa narodowego, postaw patriotycznych,
 • aktywizacja środowisk młodzieżowych i senioralnych,
 • promocja dialogu społecznego i świadomego udziału w życiu społecznym,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej,
 • promocja idei demokracji, wolności, praw człowieka, obywatela i dziecka,
 • pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów w społeczności lokalnej,
 • działanie na rzecz kształtowania otwartego społeczeństwa, m.in. przez podejmowanie dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego, międzynarodowego,
 • promocja tradycji i kultury śląskiej

Członkami IRSS mogą być:

 • osoby fizyczne, niepozbawione praw publicznych,
 • będące obywatelami Polski, które ukończyły 18. rok życia

Fot. Tymoteusz Staniek


Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon