Pół miliona złotych z kasy Rudy Śląskiej na pomoc bezpańskim psom

Przeszło 450 tys. zł przeznaczyły na ten rok władze Rudy Śląskiej na pomoc dla bezpańskich czworonogów.

Youth 5379558 960 720

Przeszło 450 tys. zł przeznaczyły na ten rok władze Rudy Śląskiej na pomoc dla bezpańskich czworonogów.

Na ostatniej Sesji Rady Miasta przyjęty został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”. Zakłada on m.in. zapewnienie psom i kotom miejsca w schronisku, ich obowiązkową sterylizację albo kastrację, poszukiwanie nowych właścicieli, a także znakowanie zwierząt. Czworonogami będzie zajmowało się rudzkie schronisko. Tylko w ubiegłym roku trafiło tam 686 psów i kotów.

Określone w Programie działania realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”

Obowiązkiem tej placówki jest przede wszystkim prowadzenie schroniska, monitorowanie miasta pod względem występowania bezdomnych zwierząt, ich wyłapywanie i odprowadzanie do schroniska. Program określa m.in. zasady kastracji i sterylizacji zwierząt, zakłada ich znakowanie czy też opiekę i dokarmianie wolno żyjących kotów oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Reguluje też sprawy związane z dokonywaniem adopcji.

Obowiązek corocznego przyjmowania programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt

W ubiegłym roku do prowadzonego przez „Faunę” schroniska trafiło 686 zwierząt,

- Liczba zwierząt w schronisku z roku na rok zmniejsza się. Sądzę, że dzieje się tak dzięki prowadzonym od lat działaniom – zaznacza Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej. – Są to działania z zakresu podnoszenia świadomości mieszkańców w kwestii ochrony zwierząt oraz edukacji prowadzonej w placówkach oświatowych, a także identyfikacji zwierząt, czyli nieodpłatnego czipowania, sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów oraz wszystkich zwierząt trafiających do schroniska. O zmniejszającej się liczbie czworonogów świadczy także wysoki procent adopcji połączony z bardzo restrykcyjnym procesem adopcyjnym zapewniającym mały współczynnik zwierząt zwracanych do schroniska i odbieranych nowym właścicielom – dodaje.

Programy edukacyjne prowadzone przez schronisko

W ramach edukacji skierowanej do dzieci i młodzieży rudzkie schronisko dla zwierząt od 2002 realizuje program „Odpowiedzialna przyjaźń”. Popularnym działaniem jest też konkurs plastyczny i literacki adresowany do uczniów i przedszkolaków połączony z wystawą nagrodzonych prac, a także spacer z psiakami połączony z piknikiem rodzinnym „Ludzie i psiaki pokonują rudzkie szlaki".

- Ponadto organizowaliśmy w schronisku: szkolenia dla psów w ramach programu „Lira", plenery malarskie dla uczniów, autorskie programy edukacyjne adresowane do uczniów szkół specjalnych, rozpoczął również swoją działalność Młodzieżowy Klub Wolontariatu. Warto również zaznaczyć, że kilkadziesiąt osób realizuje na terenie schroniska prace społecznie użyteczne czy też odpracowuje kary zasądzone przez sąd. Nasze schronisko pełni tu rolę instytucji, gdzie skazani poprzez kontakt ze zwierzętami przechodzą proces resocjalizacyjny – podkreśla prezes Beata Drzymała-Kubiniok.

fot.pixabay

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon