Policjanci z Rudy Śląskiej spędzili 339 godzin w służbie patrolowej i 99 godzin w służbie obchodowej

W Rudzie Śląskiej odnotowano ogólny spadek przestępstw oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszych na drogach. Porównując sytuację do poprzednich lat wzrasta również wykrywalność sprawców przestępstw kryminalnych oraz narkotykowych.

Śląska Policja
Statystki przestępczości w Rudzie Śląskiej
Ubiegły rok, tak jak poprzednie, był dla funkcjonariuszy rudzkiej Policji bardzo intensywny, ale dzięki temu możemy czuć się bezpieczniej w naszym mieście – zaznacza Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Policjanci podejmowali wiele działań i akcji, których celem było wzmocnienie bezpieczeństwa i porządku w Rudzie Śląskiej – dodaje.

Większa wykrywalność

Na przełomie ostatnich 5 lat, czyli od 2017 do 2021 roku, liczba przestępstw w 2021 roku wzrosła, ale ogólna ich liczba na przełomie 5-letniego okresu spadła. Zwiększyła się natomiast ich wykrywalność, która w ubiegłym roku była na poziomie 82% i jest ona większa niż średnia wykrywalność Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, która wynosi 74,6%.

Ogólny wzrost liczby przestępstw w 2021 roku w stosunku do poprzednich lat wynika ze wzrostu przestępczości w zakresie zawiadomień o fałszywych alarmach, których ofiarą najczęściej padają szkoły i przedszkola, a także różne publiczne instytucje. Znacznie wzrosła także liczba cyberprzestępstw – tłumaczy Jarosław Dyło, komendant rudzkiej Policji.

Wyższa liczba przestępstw kryminalnych

W Rudzie Śląskiej zwiększyła się liczba przestępstw kryminalnych. W 2019 roku było ich 1837, w 2020 - 1768, a w 2021 - 1986. Wzrost nastąpił również w przestępstwach gospodarczych, a mniej odnotowano przestępstw dotyczących narkotyków. Rudzkim policjantom udało się przechwycić m.in. ponad 5700 g amfetaminy, ponad 1350 g marihuany, prawie 278 g metamfetaminy i 200 g efedryny.

W 2021 roku miały miejsce 93 wypadki w ruchu drogowym oraz 1290 kolizji. W wyniku wypadków rannych zostało 107 osób, na drodze zginęła tylko jedna osoba, a poprzednim roku dwie. Liczba wypadków z udziałem pieszych uległa zmniejszeniu, w 2019 odnotowano ich 31, w 2020 r. – 28, a rok później 23. Rudzka policja w 2021 roku zatrzymała o 34 więcej nietrzeźwych kierowców niż w roku poprzednim, czyli 402 osoby.

Dokonując podsumowania statystyk rudzkiej policji można obliczyć, że funkcjonariusze:

  • spędzili 339 godzin w służbie patrolowej oraz 99 godzin w służbie obchodowej,
  • legitymowali 167 osób,
  • stan trzeźwości badali 100 razy,
  • ujawnili 80 wykroczeń,
  • przyjęli 69 zgłoszeń,
  • przeprowadzili 49 interwencji,
  • realizowali 7 doprowadzeń.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon