Podatek za posiadanie psa 2021 w Rudzie Śląskiej uchwalony. Będzie drożej

Mieszkańcy Rudy Śląskiej posiadający psy muszą uiszczać za nie stosowną opłatę. Zgodnie z decyzją radnych kwota ta będzie wynosiła 70 zł, co oznacza, że została podniesiona o 2 zł w stosunku do obecnego roku.

Dog 4415649 1280

Przypomnijmy, że podatek od psa to danina, którą muszą regulować posiadacze psów na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Wspomniany podatek stanowi dochód gminy i to ona ustala jego wysokość. Jednakże nie każda gmina zdecydowała się na jego wprowadzenie. Co ciekawe, w 2021 roku górny limit podatku od posiadania psa będzie wynosił 130,30 zł rocznie za jednego psa. To więcej o niemal 5 zł w stosunku do tego roku, ponieważ teraz podatek ten wynosi 125,40 zł.

A jak sytuacja wygląda w Rudzie Śląskiej?

W 2021 roku stawka roczna za posiadanie psa będzie wynosić 70 zł od pierwszego i każdego następnego czworonoga posiadanego przez osobę fizyczną. Należność trzeba uregulować do 31 marca roku podatkowego. Jak czytamy w projekcie uchwały, zapłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Jednakże pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami w zasobach spółdzielni mieszkaniowych są: Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” oraz Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”, a w nieruchomościach zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Kto jest zwolniony z płacenia podatku za psa?

Jest jednak pewien wyjątek, dzięki któremu nie wszyscy będą musieli wnosić opłatę za posiadanie psa. Z obowiązku tego zwolnieni są ci, którzy przygarnęli czworonoga ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej.

Z opłaty zwolnione są:

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa;
  • osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

fot. pixabay.com

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon