Od rana warczą i walczą. U was chodniki odśnieżone?

Dziś wielu mieszkańców nie obudziły pracujące od rana szczotki. Ale ostatnie dni upłynęły pod znakiem intensywnych opadów śniegu. To ogromne wyzwanie dla służb oczyszczających. Tych "głównych", miejskich, ale też osiedlowych. I choć można pomstować na warczące od rana maszyny oczyszczające - przyznać trzeba, że chodniki są odśnieżone.

Wszystko oczywiście na miarę możliwości walki z ciągle padającym w ostatnich dniach białym... puchem. Widać jednak, że służby pracują i próbują udrożnić główne ciągi chodników i podejścia do przejść dla pieszych. To w wielu przypadkach zadanie spółdzielni i wspólnot, jednak już przy głównych drogach sprawy w swoje ręce bierze konsorcjum firm PreZero Service Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz Saferoad Grawil Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Przedwczoraj i wczoraj, gdy mocno sypało, od godz. 18.00 - 12 grudnia - w różnych odstępach czasu - na drogach I i II kolejności zimowego utrzymania pracowało 12 samochodów. Dodatkowo 9 samochodów na drogach III kolejności zimowego utrzymania.

Akcja zima na drogach Rudy Śląskiej

Akcja zimowa na drogach I i II kolejności została ogłoszona od dnia 17.11.2022 r., od godz. 18.00 i prowadzona jest w następujący sposób:

  • prowadzenie czynnej akcji zimowej,
  • prowadzenie całodobowego pogotowia.

Dla potrzeb Miasta zapewniono sprzęt do zimowego utrzymania dróg:

  • Pługo-piaskarko-solarki - 10 szt.
  • Pługo-piaskarki – 6 szt.
  • Samochody ciężarowe lub specjalne, lub ciągniki wyposażone w pługi – 3 szt.
  • Pojazd wyposażony w pług - 2 szt.

Jak informuje magistrat - faktyczna ilość sprzętu pracującego na drogach jest uzależniona od warunków pogodowych (ilości opadów, temperatur) oraz warunków panujących na drogach.

Zimowe utrzymanie dróg podzielone jest na cztery kolejności zimowego utrzymania, w zależności od kategorii drogi.

  • I kolejność zimowego utrzymania obejmuje wszystkie drogi, po których odbywa się komunikacja zbiorowa (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne),
  • II kolejność zimowego utrzymania obejmuje pozostałe drogi powiatowe i wytypowane drogi gminne mające duże znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta,
  • III kolejność zimowego utrzymania obejmuje drogi gminne mające mniejsze znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta (m.in. drogi osiedlowe),
  • IV kolejność obejmuje drogi gminne, wewnętrzne na których występuje nieliczna zabudowa, drogi gruntowe. Drogi w tej kategorii są utrzymywane interwencyjnie, w ograniczonym zakresie, w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu.
- Podział dróg na kolejności utrzymania wskazuje w szczególności na to, które drogi są odśnieżane jako pierwsze. Zatem aby zapewnić przejezdność głównych szlaków komunikacyjnych drogi ujęte w I kolejności są odśnieżane najpierw, a potem drogi ujęte w II kolejności i kolejnych - informuje Adam Nowak z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. - Czas przystąpienia do czynnej akcji zimowej w przypadku I kolejności wynosi do 15 min., w przypadku II kolejności do 30 min. od pierwszych sygnałów atmosferycznych wskazujących na konieczność przystąpienia do odśnieżania/posypywania.

Łączna długość dróg utrzymywanych w I i II kolejności wynosi 172 km, natomiast w III i IV kolejności wynosi 127 km.

- Miasto odpowiada za utrzymanie dróg publicznych - wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Interwencyjnie Miasto utrzymuje również drogi wewnętrzne będące własnością gminy. Natomiast utrzymanie dróg, które stanowią własność spółdzielni, osób prywatnych oraz innych zarządców nieruchomości leży po stronie ich właścicieli i zarządców - dodaje Nowak.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych bezpośrednio wzdłuż granicy nieruchomości. Zatem zgodnie z powyższym właściciele nieruchomości są zobowiązani również do odśnieżania i posypywania dróg dla pieszych przed posesją. Natomiast za odśnieżanie dróg dla pieszych na terenie osiedli mieszkaniowych odpowiadają zarządcy i właściciele nieruchomości.

- Mamy sporo zgłoszeń o nieodśnieżonych i nieposypanych chodnikach i tam interweniujemy. Ale są też sprawy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub niezamieszkałych, gdzie nie ma od kogo wymagać utrzymania czystości. W niektórych przypadkach interwencyjne odśnieżanie może przeprowadzić miasto, ale nie zawsze - mówi Marek Partuś, komendant rudzkiej Straży Miejskiej. - Za nieuprzątnięcie błota i śniegu z chodnika wzdłuż nieruchomości wzdłuż dróg publicznych grozi mandat karny w wysokości 100 złotych. Z kolei w przypadku parkingów, chodników osiedlowych i dróg wewnętrznych - od 20 do 500 złotych.

W postępowaniu sądowym - Kodeks Wykroczeń, za nieodśnieżenie chodnika i nieskucie z niego lodu, przewiduje dla właściciela posesji karę nagany lub grzywny do 1500 złotych! Taka sama kara grozi na nieusunięcie sopli na elewacji, parapetach, balkonach czy rynnach.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon