Od dziś nowe przepisy. Zabiorą auto za jazdę po pijaku, narkotykach lub w recydywie

14 marca weszły w życie nowe przepisy o zaostrzeniu kar za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków grozi utrata samochodu. Przepis jest, nie ma jednak jeszcze rozporządzenia wykonawczego.

Jacek Skorek
nowy przepis ruchu drogowego

Zgodnie z artykułem 44 b znowelizowanego kodeksu karnego, w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył pojazd podlegający przepadkowi, orzeka się przepadek jego równowartości.

Przepadek samochodu grozi gdy:

  • zawartość alkoholu w organizmie kierującego przekroczy 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu
  • sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnie z miejsca zdarzenia albo wypije alkohol lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów - lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających
  • nietrzeźwy lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący:
  1. był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za takie przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem
  2. znajduje się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Czy to okaże się być skutecznym narzędziem w walce z lekkomyślnymi kierowcami lub takimi, którzy mimo sądowych zakazów bimbają sobie na przepisy? Zobaczymy po prowadzeniu rozporządzenia wykonawczego. Na razie policjanci będą się stosować do nowego zapisu, sądy zaś - będą czekać na jasną wykładnię prawa w tej sprawie.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon