Policjant z Rudy Śląskiej przestrzega dzieci przed hejtem i cyberprzemocą

Asp. Roman Aleksandrowicz z komendy w Rudzie Śląskiej rozmawiał z uczniami klas siódmych i ósmych na temat cyberprzemocy, hejtu i naruszaniu dóbr osobistych.

Computer 5777377 960 720

Uczniowie starszych klas szkół podstawowych w dalszym ciągu realizują naukę jedynie w formie zdalnej. Spędzanie wielu godzin przed komputerem i w internecie niesie za sobą zagrożenia, dlatego też, kiedy tylko jest taka możliwość, policyjni profilaktycy spotykają się z uczniami na zajęciach online.

- Obecny czas zajęć online jest szczególnie trudnym dla dzieci i młodzieży, która często spotyka się hejtem i przemocą intelektualną w cyberprzestrzeni. hoć zajęcia odbyły się w formie online, to lepiej tak niż wcale -komentuje asp. Roman Aleksandrewicz

zdjęcie przedstawia policyjnego profilaktyka przy laptopie w trakcie zajęć online

Zajęcia profilaktyczne przeciw cyberprzemocy


Asp. Roman Aleksandrowicz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, uznał, że sytuacja, która jest efektem pandemii, czyli przeniesienie dużej części aktywności młodych osób do sieci wymaga zajęć profilaktycznych, chroniących przed cyberprzemocą, dlatego nie czekając na powrót możliwości spotkań na żywo, zorganizował zajęcia online. W zajęciach udział wzięli uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 27 z rudzkiej Halemby.

Policjant mówił wiele na temat cyberprzemocy i hejtu, przestrzegając, że za czyny karalne popełnione za pośrednictwem sieci młodzież może ponieść odpowiedzialność prawną przed sądem dla nieletnich. Rozmawiał również o:

  • naruszaniu dóbr osobistych,
  • wykorzystywaniu wizerunku innych osób
  • nierealizowaniu obowiązku szkolnego w formie zdalnej

- Niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych jest jednym z przejawów demoralizacji nieletnich - zaznaczał aspirant

- Głównym założeniem policyjnych profilaktyków jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży poszanowania dla drugiej osoby i kultury języka, ponieważ jest to klucz do wzajemnego szacunku -dodał Andrusiewicz, policjant Rudy Śląskiej

Rola rodziców i opiekunów

Rodzice i opiekunowie nie powinni zapominać, że większa liczba godzin spędzanych teraz przed komputerem może powodować różne złe zachowania wśród ich dzieci. Takie zachowania to:

  • ośmieszanie,
  • dręczenie
  • wyzywanie swoich rówieśników.

- Warto czasami zwrócić uwagę na to, czym aktualnie na komputerach czy telefonach zajmują się nasze pociechy - zwraca uwagę policjant

fot.pixabay

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon