Nie mamy własnego wysypiska śmieci, płacimy innym za składowanie naszych odpadów

Brak składowiska odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej, to dla jednych zaleta - bo unikamy przecież niezbyt miłego widoku i aromatu. Dla innych zaś wada - bo tym samym musimy płacić, i to niemało, za wywóz rudzkich śmieci do innych miast. Zobaczcie, gdzie trafiają nasze odpady i jak obciąża to kieszeń podatników.

Smieciochy

Jak to nie ma wysypiska? - zapytacie. Przecież jest kilka w mieście. Owszem, ale nie są to składowiska, które przyjmują rudzkie śmieci komunalne. Te nasze wędrują po całkiem rozległej okolicy. Zobaczcie jak to wygląda:

Odpady komunalne z terenu miasta Ruda Śląska są przekazywane m.in. do:

 • Instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów (ich sortowania) w Siemianowicach Śląskich przy ul. Konopnickiej 11 (Zarządzający: BM Recykling Sp. z o.o.),
 • Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 87,
 • Stena Recycling Sp. z o.o. Oddział Siemianowice Śląskie w Siemianowicach Śląskich przy ul. Konopnickiej 11,
 • Zakładu Przerobu Stłuczki Szklanej w Gliwicach przy ul. Portowej 2,
 • Remondis Glass Recycling Polska Sp. z o.o. w Pile przy ul. Wawelskiej 107,
 • Instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów stałych i odpadów płynnych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Konopnickiej 11 (Zarządzający: BM Recykling Sp. z o.o.),
 • Zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gliwicach przy ul. Mechaników 15,
 • SEGO Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Oskara Kolberga 65,
 • Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Konopnickiej 11 (Zarządzający: BM Recykling Sp. z o.o.),
 • Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Chrzanowie przy ul. Powstańców Styczniowych 15 (Zarządzający: BM Recykling Sp. z o.o.),
 • Instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8,
 • Instalacji komunalnej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Dębina 36 (Zarządzający: COFINCO POLAND Sp. z o.o.),
 • Instalacji komunalnej w Sosnowcu przy ul. Grenadierów (Zarządzający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ),
 • Instalacji komunalnej w Chorzowie przy ul. Brzezińskiej (Zarządzający: PTS ALBA Sp. z o.o.).

Ile za to płacimy?

Niemało. Blisko 100 milionów złotych rocznie! Nie ma się więc czemu dziwić, że stawki za wywóz śmieci są tak wysokie. Obecnie obowiązująca miasto umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Rudy Śląskiej została zawarta na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2023 r. Jej wartość to 99.853.200,00 zł brutto. W kwotę tę wchodzi wynagrodzenie miesięczne za obsługę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (43.050,00 zł brutto).

Przeliczając to "w dół" - stawka jednostkowa za odebranie i zagospodarowanie 1 tony odpadów wynosi 810,00 zł brutto. I ceny nie będą spadać, bo cała Metropolia boryka z problemem coraz większej ilości produkowanych przez mieszkańców śmieci. Owszem, było taniej, ale to już przeszłość...


W poprzednich latach stawka za odebranie i zagospodarowanie 1 tony odpadów kształtowała się następująco:

 • 2013-2014 - 279,72 zł brt/tonę
 • 2015 - 349,99 zł
 • 2016 - 460,08 zł
 • 2017-2018 - 482,76 zł
 • 2019-2020 - 701,10 zł
 • 2021 - 855,36 zł

Ile wytwarzamy śmieci?

W 2020 r. z terenu Rudy Śląskiej odebrano i zebrano ponad 63 tysiące ton odpadów komunalnych! Średni wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych, przypadający na mieszkańca naszego miasta, wynosił 494 kg na mieszkańca rocznie! Jest on nieco zawyżony z uwagi na to, że w sumarycznej ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych uwzględnione zostały również odpady z nieruchomości niezamieszkałych.

Nie zmienia to faktu, że pół tony śmieci rocznie na głowę gdzieś trzeba wywieźć. A w przyszłości ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Rudy Śląskiej (jak i całej Polski) raczej będą się zwiększać.

Rozwiązanie, o jakie walczy coraz więcej gmin - to jak najlepsza zbiórka selektywna i własne instalacje do spalania odpadów zmieszanych, których jest dużo i - nawet przy coraz lepszej zbiórce selektywnej - będzie coraz więcej. Bez tego po prostu nasza metropolia wkrótce utonie w śmieciach.

Ceny odbioru śmieci są tak wysokie, że dzikie wysypiska powstają każdego dnia. Jak informuje rudzki magistrat, są one w miarę posiadanych środków usuwane. Czy rzeczywiście?

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon