Nabór do klas pierwszych już od poniedziałku. Po raz pierwszy przez Internet

Po raz pierwszy nabór do klas pierwszych szkół podstawowych będzie prowadzony poprzez platformę internetową. Zapisy ruszają w najbliższy poniedziałek, 6 marca i potrwają do 17 marca do godziny 15.

pixabay.com
Od poniedziałku ruszają zapisy do klas pierwszych

Nowość w zapisywaniu dzieci do pierwszych klas podstawówek - bez Internetu się nie obejdzie. Jak to zrobić? Są dwa formularze - zgłoszenie i wniosek.

- By dokonać zgłoszenia do szkoły obwodowej lub złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły spoza obwodu - rodzice muszą zarejestrować się na platformie [TU LINK DO PLATFORMY], wypełnić elektroniczne zgłoszenie lub wniosek, wydrukować je, podpisać i dostarczyć odpowiednio do szkoły obwodowej albo do tej szkoły spoza obwodu, która znalazła się na tzw. liście preferencji szkół jako pierwsza. Do składanego wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów, określonych przez Radę Miasta Ruda Śląska w dwóch uchwałach z 2017 r. i są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - informuje rudzki magistrat.

Co ważne - do szkoły obwodowej, czyli obejmującej nasze miejsce zamieszkania - dzieci przyjmowane są zawsze z urzędu. To oznacza, że sam fakt złożenia poprawnego zgłoszenia jest równoznaczny z przyjęciem dziecka do szkoły.

– Wniosek składa się zaś do szkoły poza obwodem i dziecko może być do niej przyjęte, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych.

Rodzice kandydatów do szkoły spoza obwodu mogą we wniosku wskazać odpowiednio 1, 2 lub 3 szkoły, według preferencji. O przyjęciu dziecka do szkoły nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, a suma uzyskanych punktów, która zostanie przyznana przez komisję rekrutacyjną.

- Kryteria odnoszą się zawsze do szkoły pierwszej preferencji i dotyczą: uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły lub przedszkola w obwodzie szkoły, znajdowania się miejsca pracy co najmniej jednego z rodziców w obwodzie szkoły oraz wspierania rodziców w zapewnianiu należytej opieki kandydatowi przez krewnych zamieszkujących w obwodzie szkoły – informuje Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty.

Elektroniczny nabór nie będzie obejmował kandydatów do oddziałów specjalnych oraz integracyjnych, ale tylko do tej części klasy dedykowanej dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Rodzice tych kandydatów, aby zapisać dziecko do szkoły powinni zgłosić się bezpośrednio do wybranej placówki. Kandydaci, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, uczestniczą w naborze zgodnie z ogólnymi zasadami naboru - dodaje naczelnik.

Rozstrzygnięcie 23 marca, godzina 8.00

Po weryfikacji wniosków i dokumentów - komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły.

W przypadku zakwalifikowania - potrzebny jest kolejny ruch - rodzic będzie musiał złożyć w szkole, do której dziecko zostało przyporządkowane, potwierdzenie woli uczęszczania. Ma na to czas do 30 marca do godziny 15.00.

W tym celu rodzic powinien pobrać stosowny druk ze strony internetowej platformy naboru oraz udać się z podpisanym dokumentem do wskazanej szkoły. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

Ostateczna lista - 31 marca, godzina 8.00

31 marca zostanie podana do wiadomości publicznej lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły. Następnie w ciągu 3 dni rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

Pytania można kierować do wybranych szkół. Informacji udzielają także pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska: Anna Wlaszczyk, tel. 32 244 90 00, wew. 8622 oraz Piotr Płonka, tel. 32 244 90 00, wew. 8607.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon