1261 miejsc w szkołach ponadpodstawowych w Rudzie Śląskiej. 17 maja zaczyna się rekrutacja

17 maja zacznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W Rudzie Śląskiej dla absolwentów podstawówek przygotowano 1261 miejsc, z czego 406 w liceach ogólnokształcących, 550 w technikach, 293 w branżowych szkołach I stopnia i 12 w szkole przysposabiającej do pracy.

uczennica

Nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych potrwa do 21 czerwca i odbywać się będzie w systemie elektronicznym. Harmonogram rekrutacji dostosowany jest do zmienionego terminu egzaminów ósmoklasistów, które zostały przesunięte na 25-27 maja 2021. Na złożenie zaświadczeń o wynikach testów młodzież ma czas od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

O tym, czy dany kandydat dostał się do wymarzonej szkoły, będzie wiadomo 22 lipca.

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Krótszy termin rekrutacji obowiązuje do szkół takich jak:

  • szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne,
  • oddziały dwujęzyczne,
  • oddziały międzynarodowe,
  • oddziały przygotowania wojskowego,
  • oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

W tym przypadku to 31 maja 2021.

Między 23 a 30 lipca kandydat zakwalifikowany powinien potwierdzić wolę przyjęcia do wybranej placówki, przedkładając oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Przypomnijmy, że młodzież ma możliwość wyboru w procesie rekrutacji 3 szkół i tylu kierunków, ile proponuje dana placówka, zaznaczając zarówno przy wyborze szkoły, jak i wyborze kierunków kolejność swoich preferencji. Ostatecznie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe kandydat zakwalifikowany powinien także złożyć zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Postępowanie uzupełniające rozpocznie się natomiast 3 sierpnia.

Oferta Rudy Śląskiej w systemie edukacji

Młodzież kończąca szkołę podstawową ma do wyboru w Rudzie Śląskiej praktycznie wszystkie typy szkół w systemie edukacji w Polsce oraz zawody objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Co ważne, cały czas oferty te są poszerzane, również dzięki działaniom ze strony miasta.

– Na początku roku rozstrzygnęliśmy przetarg na modernizację oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie sześciu pracowni do nauki zawodu w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 5. W ostatnich latach dzięki wykorzystaniu środków unijnych w Centrum Kształcenia Zawodowego zmodernizowano i wyposażono pięć pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Od 2018 roku rudzcy uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań, które powstały w Zespole Szkół nr 4. Zmodernizowaliśmy także pięć pracowni do kształcenia zawodowego w zakresie informatyki, budownictwa oraz systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 6 – wylicza wiceprezydent ds. oświaty Anna Krzysteczko.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 5 liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla dorosłych, 6 techników, 7 szkół branżowych I stopnia oraz 1 szkoła przysposabiająca do pracy. Atutem rudzkich placówek jest nowoczesne wyposażenie, udział w programach unijnych, praktyki zagraniczne i nowe pracownie do zajęć kształcenia praktycznego.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon