Mikro Granty 2023 - czyli pieniądze na młodych sportowców. Nie zapomnijcie złożyć wniosku

Do 14 lipca można składać wnioski w tegorocznej edycji programu Mikro Granty. To rządowy program wsparcia inicjatyw sportowych przeznaczony dla organizacji sportowych. Można dostać do 20 tysięcy złotych na jeden projekt, a tych można złożyć nawet pięć. Jest więc o co powalczyć!

Mikrogranty.pl
Mikrogranty pozwalają zdobyć pieniądze na rozwój lokalnego sportu

Mikro Granty - to pomoc dla organizacji sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na organizację zajęć sportowych, zawodów, turniejów, konkursów czy innych wydarzeń sportowych. Ale nie tylko, bo subwencję można też wydać na:

  • wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu,
  • transport, wyżywienie, zakwaterowanie,
  • promocję przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,
  • obsługę sędziowską, techniczną, instruktorską i ekspercką, informatyczną oraz medyczną.

Oczywiście są pewne ograniczenia - wsparcie przysługuje beneficjentom, których kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tysięcy złotych. Przewidywane wsparcie jest nie większe niż 20 tysięcy zł. na jedno zadanie, przy czym jedna organizacja może zyskać wsparcie na nie więcej niż 5 zadań, a udział środków własnych lub pochodzących z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 procent całości kosztów zadania.

Wnioski można składać poprzez stronę internetową. LINK znajdziecie tu.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon