Kto zostanie prezydentem Rudy Śląskiej?

16 czerwca wieczorem, po długiej walce z nowotworem, zmarła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Kto obejmie władzę w mieście?

Jacek Skorek
Na znak żałoby flagę opuszczono do połowy masztu

Śmierć Grażyny Dziedzic dotknęła jej rodzinę i bliskich. Pozostawiła też pustkę na fotelu włodarza miasta. Kto zajmie jej miejsce? Zgodnie z przepisami wyborczymi:

- Wygaśnięcie mandatu prezydenta z powodu śmierci stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu na postawie odpisu aktu zgonu. Do tego momentu zmarłego zastępuje zastępca prezydenta, a w przypadku gdy zostało powołanych kilku zastępców, obowiązki przejmuje pierwszy zastępca, imiennie wskazany w zarządzeniu o powołaniu zastępców.

Dalsza procedura

- Stwierdzenie przez komisarza wyborczego wygaśnięcia mandatu równoznaczne jest z odwołaniem zastępców wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Od momentu uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu, do czasu objęcia obowiązków przez nowego włodarza, jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody, przekazany za pośrednictwem ministra administracji.

Przedterminowe wybory

Przepisy wyborcze wskazują, że w wypadku wygaśnięcia mandatu prezydenta przed upływem kadencji zarządza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w Kodeksie Wyborczym. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów prezydenta przed upływem kadencji, Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia wybory przedterminowe. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów przedterminowych podaje do publicznej wiadomości wojewoda, niezwłocznie, w formie obwieszczenia.

Na razie zbyt wcześnie, by mówić kto zostanie wyznaczony na fotel osoby pełniącej obowiązki prezydenta Rudy Śląskiej. Do tego czasu stanowisko to obejmuje Krzysztof Mejer. Więcej szczegółów wkrótce.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon