Rzeka Kochłówka ma zostać Potokiem Bielszowickim. Mieszkańcy Rudy Śląskiej protestują

Bytomka jest Bytomką, Kłodnica jest Kłodnicą, a tymczasem Kochłówka ma zostać Potokiem Bielszowickim lub nawet ciekiem Bielszowickim. Mieszkańcy Rudy Śląskiej protestują!

Kochłówka ma swoje źródła przy granicach Chorzowa, i Rudy Śląskiej, dzielnicy Kochłowice. Przepływa w kierunku zachodnim przez dzielnice Rudy Śląskiej:
  • Kochłowice,
  • Bykowinę,
  • Wirek,
  • Bielszowice.
Płynie w uregulowanym korycie, z wyjątkiem rejonu dawnej oczyszczalni ścieków w Wirku. Obecnie Kochłówka uchodzi do rzeki Kłodnicy jako jej prawostronny dopływ w 57 kilometrze. Radna Rudy Śląskiej - Ewa Chmielewska, zwraca uwagę na nieścisłości w nazewnictwie Kochłówki od potoku do cieku, a w przyszłości ze względu na zanieczyszczenia nawet ścieku.
- Kochłówka to nie żaden ciek Bielszowicki ani Potok Bielszowicki. Na moście w Bielszowicach wciąż są znaki informujące, że to most nad Kochłówką. Bardzo ciekawi mnie, od kiedy i skąd się wzięła się nazwa Potok Bielszowicki czy - o zgrozo - ciek Bielszowicki, tak chętnie obecnie używane w opracowaniach. Kiedyś rzeka (Kochłowianka lub Kochłówka), potem potok, następnie ciek a w końcu... ściek?!
Nie można na to pozwolić - mówi radna Rudy Śląskiej Ewa Chmielewska
- Mam wrażenie, że nikt tego nazewnictwa nie kontroluje. Jeśli zacznie używać się błędnych nazw, to one zaczną obowiązywać, i to mnie niepokoi. - dodaje radna

Regulacja naturalnego biegu Kochłówki

W wyniku szkód górniczych nastąpiła deformacja terenu. Doszło do zakłócenia stosunków wodnych i do rozlewisk. Z uwagi na całkowite uniemożliwienie spływu wód do rzeki Kłodnicy przewidziano zmianę trasy dolnego odcinka potoku z wprowadzeniem go do Kłodnicy w kilometrze 57.
- Myślę, że to ciągła sztuczna regulacja wpływa na zmianę statusu Kochłówki. Kochłówka, między Kochłowicami a Halembą, się rozlewała, więc ją uregulowano sztucznie, natomiast rozlewiska, które powstały, zasypano. Problem jest również w tym, że teraz powinno się odstępować od regulacji betonem i kamieniami. Środowiska lokalne uświadamia o tym chociażby Akcja Siostry Rzeki - tłumaczy Ewa Chmielewska

Akcja Siostry Rzeki

Akcja Siostry Rzeki ma na celu obronę rzek przed ich regulacją i przegradzaniem, mówi o wartościach społecznych, jakie dają naturalne, nieuregulowane rzeki, co dla ekosystemu jest gwarantem istnienia tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Akcja ma także skupić uwagę społeczeństwa na problemie, jakim jest niszczenie rzek w Polsce.

- Wsparcie naukowców, przyrodników i praktyków ochrony przyrody w Polsce daje nam gwarancje że nasz głos sprzeciwu ma poparcie merytoryczne. Chcemy powiedzieć głośno o tym że większość z realizowanych lub planowanych inwestycji na rzekach to łamanie międzynarodowego prawa ( Dyrektywy 2000/60/WE/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r, czyli Ramowej Dyrektywy Wodnej nakładającej na Polskę obowiązek doprowadzenia wód powierzchniowych do co najmniej dobrego stanu, a także z dyrektywami regulującymi ochronę obszarów Natura 2000, tzw. dyrektywą ptasią i dyrektywą siedliskową). W rozwiniętych krajach w Europie odchodzi się od regulacji rzek, przywracany jest ich naturalny bieg. Liczne badania wskazują na to, że grodzenie rzek sprzyja powodziom - mówią aktywistki z Sióstr Rzek

Stan Kochłówki dziś

Jeszcze w latach 60. Kochłówka była na tyle czysta, że dla ludności okolicznej była miejscem wypoczynku. Rzeka tworzyła na tym odcinku szereg rozlewisk i stawów, w których można było się kąpać. Z biegiem czasu, w miarę rozwoju przemysłu została całkowicie zanieczyszczona i w takim stanie znajduje się do dzisiaj.
Mimo to obrońcy z Fundacji Aktywni Społecznie As, którzy przeprowadzili niezależne badania, twierdzą, że rozlewisko ma zostać, bo zamieszkiwane jest przez ptaki chronione.
- Nie chcemy, by to rozlewisko zniknęło. Tutaj żyje ponad 20 łabędzi i ptaki, które są pod ścisłą ochroną. Złożyliśmy petycję do rady miasta, aby ustanowić ten teren użytkiem ekologicznym - tłumaczą aktywiści
fot. Ewa Chmielewska

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

183323674 1081254302400403 4334693175965690517 n

Powstaje Dolina Kochłówki

269745991 427139768923508 818405352382129936 n

Ruda Śląska otrzymała 100 mln zł na budowę trasy N-S

Lustro na skrzyżowaniu Korfantego i Kopalnianej ułatwi życie kierowcom

Niebezpieczne skrzyżowanie w Bykowinie doczekało się lustra

Wieszolekgrob

IPN uczci Augustyna Wieszołka powstańczym znakiem na grobie

FB IMG 1623220702013

Budowa wybiegu dla psów w Kochłowicach

dach targowiska

Modernizacja dachu targowiska w Rudzie Śląskiej

182931241 1126176244559487 1349398236487363872 n

Nowa firma odpowiedzialna za odbiór śmieci