Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy - i ty możesz uratować ludzkie życie!

W piątek, 14 czerwca, obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy 2024. Oddawanie krwi to bezinteresowny akt, który może uratować życie. Każdego dnia tysiące pacjentów na całym świecie zmagają się z chorobami, wypadkami czy operacjami, w wyniku których pilnie potrzebują transfuzji krwi. Żaden naukowiec jeszcze nie wpadł na pomysł, jak wytworzyć syntetyczną, działającą krew: tylko donacja może sprawić, że potrzebujący ludzie będą mieli szansę na wyzdrowienie. I wy możecie uratować czyjeś życie.

Każda osoba między 18 a 65 rokiem życia, w dobrej kondycji zdrowotnej, bez przeciwwskazań medycznych, spełnia podstawowe wymagania - może zostać dawcą krwi.

- Proces ten jest zupełnie neutralny dla naszego zdrowia, a wiedza, że uczyniliśmy coś dobrego, pozytywnie wpływa na naszą psychikę. Krwiodawcy mają też zapewnione pewne korzyści, takie jak zniżka w publicznym transporcie, dni wolne czy słodycze, które otrzymasz zaraz po donacji. Zachęcamy do odnalezienia najbliższego punktu poboru krwi i wsparcia potrzebujących, a w szczególności namawiamy do donacji osoby, których grupa krwi to 0 Rh- - mówią specjaliści z Natu.Care.

Nowe uprawnienia dla krwiodawców

Honorowemu Dawcy Krwi (osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej służby krwi i oddała krew) przysługuje :

 • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal (czekolady),
 • zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje krew i dnia następnego,
 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
 • możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego od podstawy opodatkowania,
 • każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi (kobiecie, która oddała przynajmniej 5 litrów krwi i mężczyźnie, który oddał przynajmniej 6 litrów krwi) przysługuje :

 • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal (czekolady),
 • zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju,
 • bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem (leki, które krwiodawca może stosować w związku z oddawaniem krwi),
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych w aptekach. W przypadku gdy świadczenie nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących (dotyczy wyłącznie wizyty pierwszorazowej)

Ile krwi pobiera się podczas donacji?

W przypadku jednorazowego oddania krwi pobiera się 450 ml, czyli pełną jednostkę. Jeżeli decydujesz się na oddanie osocza, maksymalna ilość ustalana jest na podstawie płci, wzrostu i masy ciała. To około 10 ml na każdy kilogram masy ciała, jednak nie więcej niż 650 ml. Pobranie większej ilości niesie ze sobą konieczność uzupełnienia objętości krwi krążącej.

Kto nie może oddać krwi?

Dyskwalifikacja tymczasowa

 • Okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
 • Do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, zakładaniu kolczyków
 • 6 miesięcy od zabiegu akupunktury (o ile nie został wykonany przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jednorazowych igieł)
 • 6 miesięcy od kontaktu z obcą krwią (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą)
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii z użyciem fiberoendoskopu (np. gastroskopia, kolonoskopia, artroskopia)
 • Czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób, np. układu pokarmowego, moczowego, oddechowego – w przypadku leczenia antybiotykami musi upłynąć 14 dni od zakończenia leczenia
 • Okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 105/60 – 180/100 mm Hg, tętno miarowe 50 – 100/min.
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu
 • Choroby zapalne, niezagojone rany, stany uczuleniowe skóry i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
 • Opryszczka wargowa – co najmniej 2 tygodnie po samoistnym ustąpieniu zmian miejscowych
 • 1 rok od zakończenia rzeżączki
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (np. Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne (jeśli w tym okresie nie wystąpiły objawy choroby)
 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii – nieprzerwanie przez 6 miesięcy – dyskwalifikuje dawcę na okres 4 miesięcy, po tym okresie zakwalifikowanie jest możliwe, pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia brucelozy i gorączki Q
 • 3 lata po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia toksoplazmozy
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
 • Co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38 stopni Celsjusza
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
 • Kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas co najmniej 4 tygodni po inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)
 • Bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
 • Okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia
 • Po szczepieniach okresowych, na czas uzależniony od rodzaju szczepionki:
  • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze
  • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu
  • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (bez kontaktu z chorobą)
  • 1 tydzień w przypadku szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą)
  • 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
  • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej
  • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok w przypadku ryzyka zakażenia

Dyskwalifikacja stała

 • poważne choroby układu krążenia aktualne lub przebyte, między innymi:
  • wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
  • choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
  • stan po zawale mięśnia sercowego
  • zaburzenia rytmu serca
  • niewydolność krążenia
  • miażdżyca znacznego stopnia
 • Choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego – np. stan po udarze mózgu
 • Poważne choroby układu:
  • pokarmowego (w tym schorzenia wątroby)
  • oddechowego
  • moczowego
  • nerwowego – szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego
 • Poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
 • Choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia krwi
 • Choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • Choroby układowe (np. kolagenozy)
 • Nowotwory złośliwe
 • Choroby zakaźne:
  • WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenia wątroby
  • każda żółtaczka o niejasnej etiologii
  • babeszjoza
  • Kala Azar (leiszmanioza trzewna)
  • Trypanosoma Cruzi (Gorączka Chagasa)
  • promienica
  • tularemia HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego
 • Nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
 • Przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy – jeżeli wynik badań przeprowadzonych wcześniej niż 4 miesiące po powrocie jest dodatni lub jeśli nie wykonano badań w kierunku malarii
 • Przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami mogącymi przenosić się drogą krwi, w tym:
  • narkomani
  • osoby uprawiające prostytucję
  • osoby często zmieniające partnerów seksualnych
  • osoby wchodzące w kontakty seksualne z osobami z wyżej wymienionych grup
 • Lekozależność, alkoholizm
 • Choroba Creutzfelda-Jakoba, osoby u których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie gąbczastym zapaleniem mózgu (TSE)
 • Kiła
 • Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenia hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
 • Leczenie bezpłodności zastrzykami hormonów – w latach 1965-1985
 • Przebywanie w okresie 01.01.1980 do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
 • Osoby, które po 01.01.80 r. otrzymały przetoczenie krwi i jej składników we Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (np. dopalaczy)
 • Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza
 • Biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczepów tkanek odzwierzęcych)

Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach stanie w Rudzie Śląskiej 17 czerwca, w najbliższy poniedziałek, na placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu (przed kościołem). Krew można oddawać w godzinach 8.30-13.30.

Teren kopalni Pokoj Ruda Slaska fot 31

Może Cię zainteresować:

1000 mieszkań i tereny zielone powstaną na gruntach po byłej kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej. Kto będzie budował?

Autor: Michał Wroński

13/06/2024

Autobus ztm ruda slaska

Może Cię zainteresować:

Darmowe połączenia na Dni Rudy Śląskiej - rozkłady jazdy

Autor: Jacek Skorek

13/06/2024

Policjant

Może Cię zainteresować:

Jechał skuterem z trzema promilami. Przewrócił się na środku jezdni w Rudzie Śląskiej

Autor: Jacek Skorek

13/06/2024

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon