200 rodzin zastępczych jest w Rudzie Śląskiej. Tworzą dom dla 380 dzieci

W najbliższą niedzielę 30 maja obchodzony będzie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto ok. 200 rudzkich rodzin zastępczych oraz 380 dzieci, którym te rodziny zapewniają dom

Family 1466262 1920

W tym roku ze względu na epidemię, nie odbędzie się tradycyjny Festyn Rodzin Zastępczych, który zawsze był okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale i wymiany informacji, doświadczeń oraz propagowania idei rodzicielstwa zastępczego.

Pamiętamy jednak, jak ważne i potrzebne jest rodzicielstwo zastępcze, ile wymaga zaangażowania, ale też ile generuje dobra i radości – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Do rodzin zastępczych trafiają dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w domu rodzinnym. Wyróżniamy

  1. rodzinną pieczę zastępczą
  2. instytucjonalną pieczę zastępczą.

W Rudzie Śląskiej stawiamy na tę pierwszą, bo jest bliższa naturalnemu, rodzinnemu środowisku dziecka – podkreśla Krystian Morys. - Warto pamiętać, że rodzina zastępcza jest tymczasową formą opieki nad dzieckiem do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej. Tym różni się od adopcji – dodaje dyrektor.

Rodzinną pieczę zastępczą mogą pełnić rodziny spokrewnione, rodziny niezawodowe oraz rodziny zawodowe, w tym rodzinne domy dziecka, rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i rodziny specjalistyczne.

W mieście funkcjonuje ponad 200 rodzin zastępczych

Najliczniejszą grupę rodzin zastępczych stanowią rodziny spokrewnione, których jest 134, rodzin niezawodowych jest 52, zaś rodzin zastępczych zawodowych 15, w tym 4 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.

Obok tych rodzin w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej w mieście funkcjonuje:

  • 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
  • 3 placówki opiekuńczo–wychowawcze typu rodzinnego w formie Rodzinnych Domów Dziecka.

Obecnie przebywa w nich 105 podopiecznych. Poza miastem w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych jest 80 dzieci, a w instytucjonalnej pieczy zastępczej 8 dzieci.

W minionym roku w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 227 rodzin zastępczych, w tym 154 spokrewnione, 57 niezawodowych i 16 zawodowych. Przebywało w nich 380 dzieci.

Z kolei w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdowało się 126 dzieci. Natomiast poza miastem funkcjonowało 51 rodzin, w tym 19 spokrewnionych, 22 niezawodowych oraz 10 zawodowych. Przebywało w nich 73 dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Rudzki OPS na bieżąco poszukuje osób, które chcą zostać rodzicami zastępczymi. Zainteresowani otrzymają wszystkie informacje i wskazówki w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Markowej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub pod numerem telefonu 508 359 584 lub 32 707 47 04 wew. 379.

3 -letni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

W styczniu rudzcy radni uchwalili 3-letni Program Rozwoju Pieczy Zastępczej, który wyznacza priorytety i zakres działań na rzecz rozwoju pieczy zastępczej. Stworzenie takiego dokumentu to obowiązek ustawowy, a jego przygotowanie poprzedziła diagnoza rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie miasta. Częścią programu są m.in. projekty

  • „Rodzicielstwo zastępcze – popularyzowanie idei”
  • „Tworzenie na terenie Miasta Ruda Śląska zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”,

Projekty te mają na celu promocję rodzicielstwa zastępczego i pozyskanie nowych rodzin zastępczych.

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej określa też wiele działań pomocowych dla osób usamodzielnianych. Wsparcie otrzymują pełnoletni wychowankowie objęci Indywidualnym Programem Usamodzielnienia, którzy korzystają z innych form pomocy m.in. w kontynuacji nauki, zagospodarowania czy uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych. W ubiegłym roku pomoc otrzymało łącznie ponad 270 usamodzielnianych wychowanków. Działania w ramach programu finansowane są ze środków budżetu miasta, dotacji z budżetu państwa oraz środków unijnych.

Rudzki MOPS

MOPS w Rudzie Śląskiej wspiera zarówno nowe, jak i funkcjonujące już rodziny zastępcze, dla których organizowane są szkolenia i kursy.

- Opracowaliśmy własny program szkoleń, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki temu wszystkie szkolenia odbywają się w naszym mieście – mówi dyrektor Krystian Morys.

Ponadto przy Ośrodku działa grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, której spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej trudnej misji życzę, by dobro ofiarowane potrzebującym dzieciom powracało w dwójnasób, a dzieci znalazły miłość, szczęście i spokój – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon