Duża inwestycja w Halembie. Przebudowa kanalizacji deszczowej kosztować będzie ponad 20,5 mln złotych

– Dotychczasowa infrastruktura w tym rejonie jest już tak wyeksploatowana, że stanowi to zagrożenie nie tylko dla jej sprawnego funkcjonowania, ale także dla stanu przebiegających nad nią dróg – informują urzędnicy w Rudzie Śląskiej. Zbliża się przebudowa kanalizacji deszczowej w Halembie.

Facebook/ RUDA Śląska
Remont kanalizacji deszczowej

Chodzi o teren osiedla z zabudową wielorodzinną w rejonie ulic: Solidarności, Miodowej, Racławickiej, Kosynierów, Zamenhofa, Olszynowej i Międzyblokowej. Inwestycja jest niezwykle istotna dla wielu mieszkańców.

Miasto podpisało umowę z wykonawcą – wartość inwestycji to ponad 20,5 mln zł. Zadanie jest częścią projektu „Chronimy Krople Deszczu”, na który miasto pozyskało ponad 31 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

– Wody odprowadzane z tego terenu do płynącej tam rzeki Kłodnicy to ścieki deszczowe z dróg, chodników, parkingów, dachów i terenów zielonych. Zawierają więc zanieczyszczenia w postaci piasku, żwiru, kamieni, liści, śmieci ulicznych oraz resztek paliw. Przed wylotami do Kłodnicy powstaną urządzenia podczyszczające, czyli separatory węglowodorów z osadnikami. Dzięki temu jakość odprowadzanej wody będzie zgodna z obowiązującymi normami. Same wyloty będą mieć większą niż obecnie średnicę i skorygowane nachylenie. Łączna długość objętej inwestycją sieci to ponad 4,1 km. Do tego dochodzi około 180 studni i 120 wpustów deszczowych – informuje rudzkim magistrat.

Inwestycja jest dużym przedsięwzięciem i wiąże się z utrudnieniami dla kierowców. Miasto zapewnia, że o wszelkich zmianach w organizacji ruchu będzie informowało na bieżąco. Dzięki przebudowie kanalizacji deszczowej odtworzona zostanie nawierzchnia dróg, chodników i parkingów. Poprawi się ich jakość, zwłaszcza tam, gdzie przez zły stan obecnej kanalizacji tworzyły się nierówności.

Przekazanie placu budowy planowane jest w połowie maja. Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze dotyczy zlewni „Miodowa” i ma się zakończyć w czasie 14 miesięcy, nie licząc okresu zimowego. Drugie obejmuje obręb zlewni „Międzyblokowa” i ma się zakończyć w ciągu 7 miesięcy – podsumowują urzędnicy.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon