Ruda Śląska dostała 1,2 mln zł na przebudowę ważnego skrzyżowania w Halembie

Ruda Śląska otrzymała ponad 1,2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze mają pójść na przebudowę połączenia ulic Nowy Świat i Halembskiej w dzielnicy Halemba.

Halembska nowy swiat

Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscu, gdzie ul Nowy świat i Halembska przeplatają się na odcinku ok. 170 metrów, w pobliżu autostrady A4, z którą ul. Nowy Świat łączy się przez ul. 1 Maja. W tym rejonie nie ma obecnie chodników, a oświetlenie zapewniają oprawy sodowe na słupach betonowych.

- Na odcinku między dwoma rozgałęzieniami obu ulic wymieniona zostanie nawierzchnia. Od strony południowej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a od strony północnej ścieżka rowerowa, do której w pobliżu wschodniego rozgałęzienia dołączy chodnik – zapowiada wiceprezydent Krzysztof Mejer. Inwestycja obejmie również budowę ścieżki i chodnika na zmianę z ciągiem pieszo-rowerowym po jednej stronie ul. Halembskiej w kierunku autostrady.

- Przebudowa poprawi też bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki trzem przejściom z przejazdami rowerowymi, które zostaną wytyczone w rejonie wschodniego rozwidlenia. Natomiast oświetlenie zostanie zastąpione ledowym na słupach aluminiowych – informuje wiceprezydent Mejer. Zaprojektowano także miejsce obsługi rowerzystów.

Przebudowa w Rudzie Śląskiej rozpocznie się w 2021 roku

Zadanie ma zostać rozpoczęte w 2021 r., a zakończone wiosną 2022 r. – Zawsze aktywnie pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne na inwestycje. Obecnie, kiedy samorządy lokalne muszą radzić sobie z ograniczonymi dochodami, ma to jeszcze większe znaczenie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

- Przewidywany koszt rozbudowy ulic Nowy Świat i Halembskiej to około 2,5 mln zł, a przyznane nam dofinansowanie wynosi ponad 1,2 mln zł, czyli 50% tej kwoty – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

Co to jest Fundusz Dróg Samorządowych

Główne źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dotacje z budżetu państwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie udziały są własnością Skarbu Państwa. 31 grudnia 2020 r. nazwa tego mechanizmu wsparcia została zmieniona na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Halembska nowy swiat

Przebudowa połączenia ulic Nowy Świat i Halembskiej

206984314 10158563594012582 4003071081232595889 n

Odnowienie rzeźby za 64 tys. zł

Święto miasta Ruda Śląska

Obchody ustanowienia herbu i patronki miasta

Spotkanie 29 04 21 1

Pierwsze spotkanie on-line z Grażyną Dziedzic

Ruda slaskamm

Ruda Śląska świetnie zaplanowanym miastem

N s

Ruda Śląska. Będzie nowy odcinek trasy N-S. 1...

170233184 3850154268373855 930968682150868197 n

Spotkanie Grażyny Dziedzic z Markiem Wesołym....