Co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym i jak prawidłowo segregować śmieci? Odpowiadamy

Chcesz segregować śmieci, ale nie wiesz gdzie i jak je wyrzucać? Zastanawiasz się co masz zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym czy przeterminowanymi lekami? Służmy pomocą. Przygotowaliśmy specjalną listę, dzięki której dowiesz się, jakie odpady należy segregować, a jakie oddać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.

Chcesz segregować śmieci, ale nie wiesz gdzie i jak je wyrzucać? Odpowiadamy!

Metale i opakowania wielomateriałowe

Warto wiedzieć, że zużyte odpady z tworzyw sztucznych są wykorzystywane jako surowce do produkcji głównie w przemyśle produkcji opakowań, samochodowym, elektromaszynowym i budowlanym, co przynosi korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Z 35 butelek, które powszechnie są stosowane jako opakowania np. napojów, wymieszanych z wełną można wyprodukować bluzę polarową, a z 450 plastikowych butelek – trzyosobową parkową ławkę! Dlatego warto segregować metale z opakowaniami wielkomateriałowymi i wiedzieć w jaki sposób należy to robić.

Metale i tworzywa sztuczne należy wyrzucać do żółtego pojemnika lub żółtego worka. Co się do nich zalicza?

 • Zgniecione butelki (typu PET),
 • zgniecione zakręcone butelki po żywności (np. po oleju, chemii gospodarczej),
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, margarynie, serach, wędlinach),
 • woreczki foliowe, reklamówki,
 • zgniecione, odkręcone opakowania wielomateriałowe (kartony np. po mleku, sokach typu tetra-pak),
 • puszki po konserwach, napojach,
 • zakrętki ze słoików, metalowe kapsle, plastikowe zakrętki,
 • drobny złom metalowy,
 • doniczki plastikowe,
 • opakowania plastikowe (buteleczki) po lekarstwach,
 • drobne zabawki (np. klocki plastikowe),
 • kasety video, płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe.

Pamiętajmy, że do żółtego pojemnika nie należy wyrzucać tworzyw piankowych, styropianu, gumy, kauczuku, opon samochodowych, opakowań po olejach silnikowych, smarach, puszek i opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, opakowań po aerozolach (np. po dezodorantach, środkach owadobójczych), baterii, paneli i innych elementów budowlanych z tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych z tworzyw sztucznych oraz zużytego sprzętu AGD i RTV. Większe ilości kaset video, płyt CD, DVD oraz kaset magnetofonowych należy dostarczyć do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.

Zarówno butelki, jak i opakowania powinny być opróżnione z resztek zawartości i czyste, mogą zawierać etykiety, poza etykietą z folii termokurczliwej, czyli taką, która pokrywa całą butelkę. Przed ich wyrzuceniem do pojemnika należy je zgnieść, aby zmniejszyć ich objętość.

Papier i tektura

Do produkcji 1 tony papieru z surowca naturalnego należy ściąć ok. 17 drzew! Można tego uniknąć segregując makulaturę, oczywiście w odpowiedni sposób. Przede wszystkim warto wiedzieć, że do wyrzucania papieru i tektury przeznaczony jest niebieski pojemnik i worki tego samego koloru. Co może się w nich znajdować?

 • Gazety,
 • katalogi,
 • zeszyty,
 • książki,
 • kartony i tekturę.

Do niebieskiego pojemnika nie należy wyrzucać zatłuszczonego papieru (np. po maśle, margarynie), opakowań wielomateriałowych (kartony, np. po mleku), worków po cemencie, gipsie, tapet oraz zużytych artykułów i papierów higienicznych (np. pieluch typu „pampers” lub jednorazowych podkładów).

Pamiętajmy, że kartony przed wrzuceniem do pojemnika należy zgnieść lub podrzeć na mniejsze kawałki, a wysegregowane odpady należy umieszczać w pojemnikach, a nie zostawiać obok.

Szkło

Wydobycie szkła powoduje znaczną degradację środowiska. Jeśli są stosowane surowce wtórne, do produkcji nowego szkła zużywa się aż o 25% mniej energii. Co ważne szkło można przetworzyć w całości, dzięki czemu nie są potrzebne dodatkowe elementy do powstania z niego kolejnego produktu. Czy więc warto je segregować? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim należy pamiętać, że na opakowania ze szkła przeznaczony jest zielony pojemnik i zielone worki. Co dokładnie możemy do nich wyrzucać?

 • Kolorowe i przezroczyste butelki i słoiki po napojach i żywności,
 • kolorowe i przezroczyste szklane opakowania po kosmetykach, lekarstwach,
 • przezroczyste szklanki, kieliszki.

Do zielonego pojemnika nie należy wrzucać natomiast kryształów, naczyń żaroodpornych, ceramiki, porcelany, żarówek, świetlówek oraz szkła zbrojonego.

Odpady biodegradowalne (kuchenne)

Dlaczego warto segregować odpady biodegradowalne? Mało osób wie, że z jednej tony odpadów biodegradowalnych powstanie 300-400kg cennego kompostu, który może wzbogacić ziemię o niezbędne składniki do uprawy roślin. Odpady biodegradowalne należy zawsze wyrzucać do brązowego pojemnika. Przeznaczone są dla nich także brązowe worki z opisem "BIO". Co się do nich zalicza?

 • Odpady ogrodowe (np. chwasty, liście, trawę, rośliny, ziemię do kwiatków, rozdrobnione gałęzie),
 • odpady po owocach i warzywach,
 • stałe resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
 • skorupki z jajek, łupiny orzechów,
 • fusy z kawy, herbaty wraz z filtrami papierowymi,
 • odpady po domowych pupilach (np. trociny, siano).

Nie należy wyrzucać płynnych resztek jedzenia, a także resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego (np. odpadki z mięsa, kości, ryb). W brązowym pojemniku nie powinno być także żywności przetworzonej np. w wyniku gotowania, smażenia, psich odchodów oraz żwirku po kotach. Co ważne, nie należy także wrzucać mięsa, kości, ości, zepsutej żywności, płynnych i półpłynnych resztek obiadów.

Opady popiołu i żużli z palenisk domowych

Popiół i odpady żużli z palenisk domowych należy wyrzucać do czerwonego lub czarnego pojemnika z czerwoną klapą. Odpady muszą być wystudzone, pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać gorącego i mokrego popiołu

Odpady zmieszane

To odpady, które pozostały po segregacji, ale z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, czyli:

 • • odpady higieniczne (np. pampersy),
 • • ceramikę, naczynia żaroodporne, talerze,
 • • zabezpieczone zużyte igły i igłostrzykawki,
 • • opakowania po lekarstwach typu blister (listki po tabletkach),
 • • opakowania po aerozolach (np. po dezodorantach),
 • • worki z odkurzacza,
 • • tacki styropianowe po żywności, styropian (małe ilości), w przypadku większych ilości należy zawieźć je do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów,
 • • resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego (np. odpadki z mięsa, kości, ryb).

Do odpadów zmieszanych nie zaliczają się przeterminowane leki, baterie, świetlówki, zużyty sprzęt AGD i RTV, zużyte gaśnice, odpady wielkogabarytowe. Należy pamiętać, że odpadów zmieszanych nie wolno spalać w piecach domowych.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe należy oddawać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zaliczają się do nich przede wszystkim stare meble, np. meblościanki, w tym półki i szklane drzwiczki. Można też oddać stoły, fotele, kanapy, szafy, dywany, materace, zepsute wózki dziecięce, meble ogrodowe, elementy budowlane, np. listwy podłogowe, panele, okna, donice, skrzynki, zabawki, sztuczne choinki itp.

Pamiętajmy, że odpadów wielkogabarytowych nie należy wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne ani palić w piecach domowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytym sprzętem ułatwiamy poddawanie tych odpadów procesom odzysku, w tym recyklingu. Można odzyskać w ten sposób metale takie jak: żelazo, miedź, ołów, cynk, jak również tworzywa sztuczne.

Tzw. elektrośmieci należy dostarczyć do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych lub oddać w sklepie, przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt w ilości nie większej niż ilość kupowanego nowego sprzętu. Do elektrośmieci zaliczamy:

 • wszelki kompletny sprzęt AGD (pralki, suszarki, lodówki, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, tostery itp.),
 • gadżety elektroniczne,
 • telefony,
 • telewizory,
 • komputery,
 • drukarki,
 • odbiorniki radiowe, odtwarzacze video,
 • płyty CD i DVD,
 • urządzenia klimatyzacyjne,
 • wiertarki,
 • instrumenty muzyczne.

Baterie i drobne akumulatory

Zużyte baterie i drobne akumulatory należy oddawać do pojemników, które znajdują się w urzędach, bibliotekach i innych placówkach publicznych i handlowych lub do PSZOK. Pamiętajmy, że baterii nie należy wyrzucać do kosza. Zawierają metale ciężkie takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz inne toksyczne substancje, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Zagrażają zarówno środowisku, jak i zdrowiu ludzi, dlatego niezbędne jest ich właściwe zbieranie i unieszkodliwianie.

Odpady komunalne i rozbiórkowe

Odpady komunalne i rozbiórkowe należy wyrzucać do specjalnego kontenera lub worka, który jest dostarczany do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych. Można go zamówić w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne na terenie miasta:

 • dla nieruchomości położonych na południe od autostrady A4:

REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.

(dawniej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.)

ul. Piotra Skargi 87

41-706 Ruda Śląska

tel. 32 242 21 10, 32 242 63 89

 • dla nieruchomości położonych na północ od autostrady A4:

Tonsmeier Południe Sp. z o.o.

(dawniej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.)

ul. Kokotek 33

41-700 Ruda Śląska

tel. 32 248 10 81-83, 32 248 15 23

Warto pamiętać, że do odpadów komunalnych i rozbiórkowych zaliczamy:

 • gruz,
 • ceramikę,
 • połamane w kawałki płyty kartonowo-gipsowe.

Do kontenera nie wolno wrzucać folii, drewna, pianek, styropianu, tapet, zużytych opakowań po materiałach budowlanych np. po cemencie czy gipsie oraz opakowań po farbach i lakierach.

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki są uważane za odpady niebezpieczne. Gdy trafią do pojemników na zmieszane odpady komunalne, zwykle trafiają na składowiska odpadów, gdzie stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. Dlatego też przeterminowane leki należy oddać do PSZOK lub do wybranych aptek.

Gdzie można oddać przeterminowane leki w Rudzie Śląskiej?

• Apteka NZOZ PANACEUM Sp. z o.o.

ul. Solidarności 12, 41-706 Ruda Śląska

• Apteka Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

ul. Pokoju 4, 41-709 Ruda Śląska

• Apteka Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

ul. Lipa 3, 41-703 Ruda Śląska

• Apteka NZOZ Tegramed

ul. Piaseczna 10, 41-704 Ruda Śląska

• Apteka Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ

ul. Szpaków 33, 41-705 Ruda Śląska

• Apteka BUM-med Sp.z o.o.

ul. Radoszowska 163, 41-707 Ruda Śląska

• Apteka Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

ul. Ks. Niedzieli 51b, 41-711 Ruda Śląska

• Apteka Przychodnia Wirecka

ul. Jankowskiego 6, 41-710 Ruda Śląska

• Apteka Unia Bracka – Przychodnia „Bielszowice”

ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

• Apteka „MED-DENTAL” S.C. NZOZ

ul. Harcerska 3, 41-706 Ruda Śląska

• Apteka NZOZ Przychodnia Lekarska S.C.

ul. Wawelska 7, 41-700 Ruda Śląska

• Apteka Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

ul. Gierałtowskiego 29, 41-700 Ruda Śląska

• Apteka Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

ul. Siekiela 13, 41-705 Ruda Śląska

• Apteka Prywatna im. „Powstańców Śląskich”

ul. Zielińskiego 10, 41-704 Ruda Śląska

• Apteka „Wawelska”

ul. Wolności 2, 41-700 Ruda Śląska

• Apteka „Farmakon”

ul. Sztolniowa 6, 41-705 Ruda Śląska

• Apteka „Salix”

ul. Grodzka 4c/6, 41-706 Ruda Śląska

• Apteka FH "OSCAR" Sp. J. - Apteka

ul. Ks Niedzieli 4, 41-711Ruda Śląska

• Apteka Rodzinna

pl. Niepodległości 5, 41-703 Ruda Śląska

• Apteka "Na Rogu"

ul. Radoszowska 110, 41-707 Ruda Śląska

• Apteka Zdrowit

ul. Joanny 20, 41-703 Ruda Śląska

• Apteka Zdrowit

pl. Jana Pawła II nr 1, 41-709 Ruda Śląska

• Apteka "Dbam o Zdrowie"

ul. Wolności 20, 41-700 Ruda Śląska

• Apteka w Kauflandzie

ul. Katowicka 26, 41-710 Ruda Śląska

• Apteka "Na Norwida" S.C.

ul. C.K.Norwida 26, 41-700 Ruda Śląska

• Apteka "ZDROWIE"

ul. Obrońców Westerplatte 7, 41-710 Ruda Śląska

• Apteka "Medicamenta et Varia”

ul. Jankowskiego 6, 41-710 Ruda Śląska

• Apteka Wirecka

ul. Dąbrowskiego 23, 41-710 Ruda Śląska

• Apteka Rodzinna

ul. Oświęcimska 126, 41-707 Ruda Śląska

• Apteka Cefarm

ul. 1 Maja 385, 41-700 Ruda Śląska

• Apteka Rodzinna

ul. Niedurnego 50d/2, 41-709 Ruda Śląska

• Apteka ZiKO

ul. Zabrzańska 51, 41-700 Ruda Śląska

• Apteka Słoneczna

ul. Niedurnego 48, 41-709 Ruda Śląska

• Farmacja i My E. Siwy-Kamińska sp.j. – Apteka Nova Sieciowa

ul. Różyckiego 30, 41-710 Ruda Śląska

• Apteka „Dbam o zdrowie”

ul. Wolności 99, 41-700 Ruda Śląska

• „Apteka Słoneczna”

ul. K. Goduli 13/1, 41- 703 Ruda Śląska

• Apteka „Ficinus”

ul. Kubiny 8, 41-710 Ruda Śląska

• Apteka „Na Zdrowie”

ul. Gierałtowskiego 29, 41-700 Ruda Śląska

• Apteka „Magiczna”

ul. Górnośląska 16, 41-717 Ruda Śląska

• Apteka „Hygieia”

ul. K. Goduli 34, 41-703 Ruda Śląska

• DOZ Apteka Dbam o Zdrowie

ul. Szpaków 33, 41-705 Ruda Śląska

• „Apteka Zdrowit +”

ul. Solidarności 11F, 41-706 Ruda Śląska

• „Apteka Zdrowit”

ul. Wilka 4b, 41-705 Ruda Śląska

• „Apteka Zdrowit”

ul. Zabrzańska 52/2, 41-700 Ruda Śląska

• "Aptek Mega"

ul. Pokoju 14, 41-709 Ruda Śląska

• Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Noworudzka 8, 41-700 Ruda Śląska

577 534 567

Zużyte opony

Opona przechowuje w sobie setki syntetycznych substancji chemicznych oraz związków metali, które obciążają środowisko naturalne. Dlatego należy oddać je do PSZOK. Pamiętamy, że przy zakupie nowych opon, stare można także zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym, gdy wymieniamy zużyte na nowe.

Do PSZOK oddajemy wszystkie odpady niebezpieczne, czyli:

 • baterie i akumulatory,
 • świetlówki,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • środki ochrony oraz opakowania po nich,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, telefon, odkurzacz, telewizor, żelazko, mikser),
 • farby, lakiery, rozpuszczalniki i opakowania po nich itp.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Liscie1

Wszędzie opadłe liście. Jedni grabią, inni czekają

Ulica Kokota, Ruda Śląska

Kto zapłaci za auto uszkodzone na dziurach? Odpowiadamy

Porozumienie gwsh

Studia w Rudzie Śląskiej

kampania #Niebajka o porwaniu

Rusza kampania #Niebajka o porwaniu

włamania

Wzmożony czas działalności włamywaczy

tężnia solankowa w Rudzie Śląskiej

Tężnia solankowa w Rudzie Śląskiej

Ulica Żeleńskiego, Ruda Śląska

Dziurawa ul. Żeleńskiego utrudnia życie