Chętni do pracy w mundurze? Można się sprawdzić

Zainteresowani służbą w policji? Zanim podejdziecie do egzaminu - można sprawdzić "w boju", czy zaliczycie egzamin z wuefu. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach organizuje otwarte zajęcia dla chętnych.

Policja.pl
Test sprawności fizycznej do policji

Po co oblać egzamin ze sprawności fizycznej, jeśli można się do niego dobrze przygotować? Wymagania nie są szczególnie wyśrubowane, ale... lepiej się sprawdzić osobiście. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zaprasza wszystkich chętnych do służby na zajęcia w hali sportowej katowickiego oddziału prewencji.

- Podczas organizowanych przez katowicką komendę wojewódzką zajęć, zainteresowani mają możliwość praktycznego poznania etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test sprawności fizycznej. Spotkania są także okazją do uzyskania informacji dotyczących rekrutacji do służby, kryteriów doboru i wymaganych dokumentów - informuje policja.

Przystąpienie do testu sprawności fizycznej pozwoli zainteresowanym sprawdzić swoje umiejętności i kondycję fizyczną, ale także zdiagnozować ewentualne elementy wymagające poprawy, co umożliwi w przyszłości pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej podczas formalnej procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

Zajęcia prowadzą instruktorzy z Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Jakie są zadania na egzaminie?

1. Okrążanie stojaków

Leżenie przodem, na komendę GOTÓW kandydat musi leżeć nieruchomo, ręce wzdłuż ciała. Na komendę START kandydat startuje. Pierwszym ćwiczeniem jest okrążenie dwóch stojaków: pierwszego z prawej strony, drugiego z lewej. Nie wolno przenieść ręki nad stojakiem, przytrzymać się bądź przewrócić stojak

2. Przewroty na materacu

Następnie na 3 materacach wykonuje się przewroty: pierwszy przewrót w przód, drugi po obróceniu się o 180st. w tył, trzeci znowu w przód.

3. Przenoszenie manekina

Przeniesienie manekina ważącego 28kg - kandydat łapie manekina w dowolny sposób, przenosi go na odległość 5m, okrążając stojak wraca z manekinem i odkłada go na materac. Nie wolno manekina rzucić.

4. Przeskoki nad płotkami lekkoatletycznymi

Przejście nad 4 płotkami gimnastycznymi o wysokości 76cm. Zabronione jest przytrzymanie ręką płotka lekkoatletycznego, przewrócenie go lub przemieszczenie którejkolwiek część ciała obok płotka, poniżej jego górnej krawędzi.

5. Rzuty piłkami lekarskimi

Po dobiegnięciu do wyznaczonej linii kandydat wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o masie 3kg. Każdy rzut wykonywany oburącz zza głowy na odległość co najmniej 5m. Dotknięcie lub przekroczenie linii w trakcie i po wykonaniu rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości skutkuje niezaliczeniem rzutu, można prosić o jedną dodatkową próbę.

6. Brzuszki z piłką lekarską

Leżenie tyłem na materacu, z nogami ugiętymi w stawach kolanowych pod dowolnym kątem i stopami zaczepionymi pod dowolnym szczeblem drabinki. Trzymając piłkę lekarską o masie 2kg na wyciągniętych rękach nad głową (piłka dotyka materaca) należy wykonać 10 brzuszków tak, by piłka dotykała na przemian materaca za głową i szczebla drabinki.

7. Pokonanie górą skrzyń gimnastycznych

Pokonanie dowolną techniką 4 skrzyń gimnastycznych, nie wolno ich przewrócić, należy pokonać je ponad górną krawędzią.

8. Bieg wahadłowy

Należy przebiec 10 razy dystans 5 metrów - dobiegając do linii należy przekroczyć ją obiema stopami i wrócić nie dotykając rękoma podłoża, tak 10 razy. Po przekroczeniu linii po raz 10 następuje zatrzymanie stopera, koniec egzaminu. Tor jest taki sam dla kobiet i mężczyzn. By go zaliczyć należy mieć czas niższy niż 1 min 41 sek oraz nie popełnić błędów technicznych.

Kiedy test dla chętnych?

Testy sprawnościowe będą odbywać się do końca roku, w środy: 28 września, 26 października, 23 listopada oraz 21 grudnia w hali sportowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. Ze względów organizacyjnych, osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o wcześniejszy kontakt na adres mailowy: bartlomiej.lasek@ka.policja.gov.pl. Termin i godzina spotkania zostaną ustalone indywidualnie po zgłoszeniu mailowym i będą zależne od ilości zgłoszeń.

Co oferuje dziś policja?

Najprościej, nie komentując, przedstawić oficjalną "reklamę" rekrutacyjną policji.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

  • stabilną i długoletnią pracę;
  • już po 25 latach służby nabędziesz uprawnienia emerytalne;
  • korzystne warunki finansowe, w tym uposażenie w trakcie szkolenia zawodowego podstawowego w kwocie (wszystkie kwoty są szacunkowe) 3526 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a 3170 zł netto powyżej 26 lat plus wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, a po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego uposażenie w kwocie 4460 zł netto dla osoby do wieku 26 lat, a 4010 zł netto powyżej 26 lat plus dodatek służbowy około 100 zł oraz wysługa jw.;
  • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
  • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
  • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
  • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia
  • korzystne warunki socjalne, w tym:
  • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
  • nagrody jubileuszowe;
  • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
  • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
  • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
  • urlopy dodatkowe;
  • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

  Najbliższy termin przyjęć - 29 grudnia.

  Subskrybuj rudzianin.pl

  google news icon