Biznesplan – czym jest i po co go tworzyć?

Prowadzenie własnego biznesu to niemałe wyzwanie niezależnie od tego, jak dobrze zorganizowany jest dany przedsiębiorca. Kiedy zakłada się własną firmę, trzeba mieć odpowiedni plan działania i znać cele, jakie chce się kolejno osiągać. Jak bardzo pomaga w tym biznesplan?

Biznesplan czym jest i po co go tworzyć

Co to jest biznesplan?

Biznesplan to dokument, który opisuje plan działania dla firmy lub konkretnego projektu. Zawiera sporo elementów, do których należą m.in.:

  • analiza rynku;
  • strategia marketingowa;
  • struktura organizacji;
  • plan finansowy;
  • analiza SWOT.

Nie może w nim zabraknąć celów, do jakich dąży przedsiębiorstwo.

Dokument pomaga przedsiębiorcom zrozumieć, jak ma działać dana firma. Ułatwia także dobieranie odpowiednich środków do osiągania kolejnych celów. To również narzędzie pomocne przy pozyskiwaniu finansowania. Umożliwia ocenę potencjalnego zysku i ryzyka dla ewentualnych inwestorów czy kredytodawców.

Biznesplan powinien mieć formę papierowego dokumentu, do którego zawsze można zajrzeć. Jego grubość zależy od charakterystyki firmy, ale zazwyczaj obejmuje co najmniej kilkadziesiąt stron. Należy jak najdokładniej opisać wszystkie aspekty działalności.

Jak stworzyć własny biznesplan?

Zanim stworzy się własny dokument usprawniający funkcjonowanie firmy, warto przeczytać przykładowy biznesplan. Takowy znajduje się np. w serwisie Mam Biznes, który stanowi ogromną bazę wiedzy dla wszystkich przedsiębiorców i osób chcących założyć swoją działalność.

W przykładowym dokumencie można znaleźć podział na trzy główne rozdziały biznesplanu: streszczenie, pomysł i rynek. W pierwszym z nich opisuje się pokrótce cały plan działalności, w drugim charakteryzuje działania konkretnej marki, a w trzecim zamieszcza się analizę sytuacji rynkowej w danej branży.

W pierwszej kolejności warto byłoby zacząć od analizy rynku. Każdy przedsiębiorca powinien zdefiniować swoją konkurencję, grupę docelowych klientów, a także trendy panujące w danej branży. Pozwoli to określić perspektywy rozwoju i wychwycić zagrożenia czyhające na przedsiębiorstwo.

Następnie powinno się opisać wszystko to, co chce się osiągnąć. Cele należałoby podzielić na krótko- i długoterminowe. Warto też dokładnie scharakteryzować swoją działalność, czyli przedstawić ze szczegółami swoje usługi lub produkty, które chce się zaoferować klientom.

Koniecznie trzeba też określić model biznesowy, czyli sposób, w jaki firma będzie zarabiać. Do metod zaliczają się m.in. sprzedaż produktów czy subskrypcje odbiorców. Wszystko zależy od oferowanych usług. Kolejny krok to analiza SWOT, w której należy wyodrębnić takie elementy jak:

  • mocne strony;
  • słabe strony;
  • szanse;
  • zagrożenia.

W biznesplanie nie może zabraknąć strategii marketingowej. Działania mające na celu pozyskiwanie nowych i utrzymywanie stałych klientów to klucz do sprawnego funkcjonowania każdej firmy. Do takich aktywności zaliczają się m.in.: konkretne działania reklamowe (np. kampanie), plan charakterystyki wizualnej marki (logo, kolorystyka, sposoby komunikacji) czy finansowanie reklam.

Warto opisać też jak najdokładniej wszelkie procesy organizacyjne przedsiębiorstwa. Od charakterystyki całej struktury, aż po sposoby realizacji dostaw, zarządzania personelem czy komponowania zamówień dla klientów (jeśli prowadzi się np. sklep online).

Ogromnie ważny jest rozdział poświęcony analizie finansowej firmy. Obejmuje on prognozy przychodów, kosztów prowadzenia działalności i zysków w ciągu co najmniej kilku najbliższych lat. Warto uwzględnić także niezbędne inwestycje początkowe i wszelkie inne źródła finansowania. Na tym etapie można poprosić o pomoc także księgowych, którzy pomogą dobrać odpowiedni sposób opodatkowania.

Na końcu dokumentu powinno znaleźć się podsumowanie całej treści z wyróżnieniem kluczowych punktów biznesplanu. Warto pamiętać, że biznesplan to żywy dokument, który może ulegać zmianom w dalszych etapach prowadzenia działalności.

Niezależnie od tego, gdzie prowadzi się firmę – w Piekarach, Rudzie, Tychach czy Zabrzu – do obowiązków biznesmenów zawsze należy skonstruowanie obszernego biznesplanu. Dlaczego to tak ważne?

Po co spisywać biznesplan?

Biznesplan pomaga zdefiniować cele i strategię firmy, co ułatwia codzienną pracę wszystkich zaangażowanych. Dzięki temu pracownicy wiedzą, jakie są dążenia marki, a także sposoby ich osiągania. Prognozy finansowe usprawniają planowanie budżetu i zarządzanie dostępnymi środkami.

Biznesplan jest również narzędziem komunikacji z inwestorami czy partnerami biznesowymi. Kiedy przedsiębiorca ubiega się o finansowanie, musi zaprezentować potencjalnym inwestorom swoje plany i cele, by ci mogli zdecydować, czy będzie to dla nich opłacalne. Dokument otwiera zatem drzwi do pozyskiwania niezbędnych w działalności środków.

Poza tym biznesplan stanowi punkt odniesienia do monitorowania postępu w osiąganiu założonych celów. Porównanie rzeczywistych wyników z tymi opisanymi w dokumencie pozwala na ocenę efektywności działań i wprowadzenie ewentualnych zmian w funkcjonowaniu firmy.

Biznesplan – wyzwania dla przedsiębiorcy

Dla wielu przedsiębiorców tworzenie biznesplanu jest zupełnie nowym zadaniem. Brak doświadczenia bywa trudny, zwłaszcza jeśli chodzi o takie aspekty jak prognozy finansowe czy analiza rynku. Warto zatem poprosić o pomoc ekspertów z poszczególnych dziedzin, np. księgowych czy specjalistów od marketingu. Z fachową poradą będzie znacznie łatwiej skompletować kompleksowy dokument.

Tworzenie solidnego biznesplanu wymaga czasu i zaangażowania, ponieważ dokument musi być dość obszerny. Dla niektórych przedsiębiorców znalezienie odpowiedniej przestrzeni na spisanie wszystkich danych bywa największym wyzwaniem. To szczególnie trudne w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy, gdy trzeba załatwić wiele innych spraw. Warto zatem zabrać się do tego odpowiednio wcześniej.

Biznesplan może stanowić narzędzie motywujące przedsiębiorcę do działania. Pomaga usystematyzować kolejne kroki, jakie trzeba podejmować, by firma rozwijała się w pożądanym kierunku. A kiedy udaje się spełniać założenia spisane w dokumencie, jeszcze bardziej motywuje to do dalszych osiągów.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon