Agnieszka Osiecka patronką nowej ulicy

Radni zdecydowali. W Rudzie Śląskiej-Halembie powstanie ulica imienia Agnieszki Osieckiej.

Osiecka

O planach nadania nowej ulicy znanej patronki pisaliśmy już w połowie października, kiedy decyzję w tej sprawie przegłosowali radni podczas obrad komisji infrastruktury i rozwoju miast. Nazwisko poetki, autorki tekstów piosenek, pisarki oraz reżyserki teatralnej i telewizyjnej będzie nosiła droga wewnętrzna zlokalizowana na nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 1633/3 i 3053/3 (współwłasność osób fizycznych), położona w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej w Rudzie Śląskiej – Halembie.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały podjętej przez radnych podczas listopadowej sesji Rady Miasta:

Po przeprowadzonym postępowaniu podziałowym nieruchomości (….) położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulicy Elizy Orzeszkowej, powstało – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska – szereg nowych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Kolejnym etapem postępowania, po ich zabudowaniu będzie konieczność nadani nowo powstałym budynkom odrębnych numerów porządkowych.

Uznano, że aby prawidłowo nadać numery porządkowe w tym rejonie, najlepiej będzie nadać nazwę drodze wewnętrznej.

fot. pixabay.com

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon