Więcej kasy dla polityków i samorządowców. Bo "od lat nie mieli podwyżki". Należy się?

Zaczęło się od podwyżki dla Prezydenta RP i poszło w dół. Na wyższe przelewy będą mogli już liczyć nie tylko politycy i parlamentarzyści, ale też samorządowcy i radni. W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach napisano, że "jest ona potrzebna, gdyż pensje prezydenta i samorządowców od lat nie ulegały zmianom". A dodatkowo - "przez ostatnie lata płaca minimalna w Polsce znacząco urosła, podczas gdy pensje osób na kierowniczych stanowiskach nie rosły". Za projektem ustawy o podwyżkach, podobnie jak za "Lex TVN", nie głosował poseł Marek Wesoły z Rudy Śląskiej.

Um

"Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie od maja 2015 r. do lipca 2021 r. wzrosło o 45,8 procent, natomiast płaca minimalna o 60 procent" - wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy. Skoro więc każdy ma podwyżkę, to dlaczego nie politycy i samorządowcy?

Co w ustawie?

Ustawa dokonuje zmian w systemie wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym. Zgodnie z jej treścią, wynagrodzenie prezydenta RP będzie się składało z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do obecnej wartości. Ponadto przewidziano zmianę art. 3 ust. 2 ustawy, regulującego zasady wynagradzania pozostałych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Nowe rozwiązania zakładają maksymalną wysokość diet przysługujących w ciągu miesiąca radnym, która będzie odpowiadała 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Taka zmiana oznacza wzrost maksymalnej wysokości diety o 60 proc. w stosunku do obecnej wartości. W 2021 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł.

Głosowanie

Ustawę poparło 229 posłów klubu PiS, Michał Wypij się wstrzymał, a Violetta Porowska oraz nasz poseł z Rudy Śląskiej, Marek Wesoły - nie wzięli udziału w głosowaniu. Marek Wesoły jest na urlopie i tym samym nie wziął też udziału w głosowaniu nad dyskusyjną ustawą "Lex TVN". Trzech z pięciu posłów tworzących koło Kukiz'15 było za. Sprzeciwił się Stanisław Tyszka. Za ustawą głosowali również wszyscy członkowie koła Polskie Sprawy, a także trzech posłów niezależnych - Zbigniew Ajchler, Łukasz Mejza oraz reprezentant mniejszości niemieckiej Ryszard Galla. Ustawę poparła też Koalicja Polska. 23 posłów głosowało za, w głosowaniu udziału nie wzięła posłanka Urszula Pasławska. Głosy Lewicy były podzielone - 23 posłów było przeciw, 19 wstrzymało się. Pięciu posłów - Rafał Adamczyk, Romuald Ajchler, Marek Dyduch, Przemysław Koperski oraz Zdzisław Wolski - poparło ustawę. Posłowie KO, poza jednym nieobecnym posłem Markiem Sową - jednogłośnie sprzeciwili się ustawie. Przeciw było także całe koło Konfederacja oraz Polska 2050. Przeciw był także poseł niezależny Paweł Zalewski.

Zarobki samorządowców i radnych w Rudzie Śląskiej

Poprosiliśmy rudzki magistrat o podanie obecnych, przed ustawową podwyżką, zarobków prezydentów i radnych. Oto jak wygląda lista płac:

  • Grażyna Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda Śląska - 10.940 zł brutto
  • Anna Krzysteczko – zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych - 16.450 zł brutto
  • Krzysztof Mejer – zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej - 18.450 zł brutto
  • Michał Pierończyk – zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego - 16.405 zł brutto
  • Radni Rady Miasta otrzymują miesięczną dietę w wysokości 1789 zł.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych), maksymalne wynagrodzenie brutto prezydenta miasta nie będzie mogło przekroczyć kwoty 20.041,54 zł.
Ustalenie nowego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta będzie możliwe po wejściu w życie ustawy oraz po wydaniu na jej podstawie przepisów wykonawczych.

A jak wasze wynagrodzenia? Wzrosły o 45-60 procent w ostatnich sześciu latach?

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon