Stefania i Emanuel Pitlokowie będą patronami jednej z ulic w Kochłowicach

Stefania i Emanuel Pitlokowie pojawią się na tabliczkach na jednej z dróg wewnętrznych, zlokalizowanych w pobliżu ulicy Mikołaja Reja w dzielnicy Kochłowice. To właśnie tam wyodrębniono szereg nowych działek przeznaczonych pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Jak tylko budynki będą gotowe, konieczne będzie ponumerowanie nowo powstałych domów.

Pitlokowie Ruda Śląska

Jedna z ulic w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach będzie nosiła nazwę Stefanii i Emanuela Pitloków. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. – Małżeństwo Państwa Pitloków przez całe swoje życie związane było przede wszystkim z Bykowiną i Kochłowicami. Włożyli oni wiele trudu, poświęcenia, pracy oraz serca w liczne działania na rzecz rozwoju całego miasta i społeczności lokalnej – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Emanuel Pitlok był cenionym pedagogiem i działaczem społecznym. Urodził się 2 marca 1910 r., a zmarł 21 grudnia 1984 r. Z informacji umieszczonych na stronie rudzkiego magistratu dowiadujemy się, że po zakończeniu wojny, w lutym 1956 r., Emanuel Pitlok organizował szkołę podstawową w Bykowinie. W latach 1945-1949 pracował też w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Już w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu zorganizował w Bykowinie „Koło Czytelnika”, które dało początek utworzeniu późniejszej biblioteki publicznej. Zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności sprawiło, że mieszkańcy obdarzali go coraz większym zaufaniem i szacunkiem, dlatego w latach 1945 - 1961 powierzono mu funkcję radnego, którą najpierw pełnił w gminie bykowińskiej, a potem w Nowym Bytomiu i Rudzie Śląskiej

Prócz wyśmienitych umiejętności organizacyjnych, w pracy okazał się też być znakomitym, lubianym przez uczniów pedagogiem, który prowadził lekcje w ciekawy sposób. Otaczał także opieką młodych nauczycieli oraz interesował się działalnością organizacji młodzieżowych, a szczególnie Szkolnym Kołem Sportowym. Władze szkolne, miejskie i partyjne wielokrotnie nagradzały go za całokształt pracy.

Także jego żona Stefania była wybitną jednostką, która całe swoje zawodowe życie poświęciła edukacji oraz pracy na rzecz społeczności lokalnej. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 23 w Bykowinie od 1936 roku aż do przejścia na emeryturę. Jednak w czasie, kiedy wybuchła II wojna światowa, musiała zawiesić swoją nauczycielską działalność i ukrywać się przez wywiezieniem do obozu koncentracyjnego. Oprócz działalności edukacyjnej Stefania Pitlok angażowała się także w działalność kulturalną. Za swoją pracę została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi, np. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotą odznaką ZNP oraz tytułem „Zasłużonej dla Rudy Śląskiej”.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon