Ruda Śląska: Rok 2020 w liczbach

Pracownicy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej w 2020 roku nie próżnowali. Statystyki wskazują, że w ciągu minionego roku rudzki magistrat wysłał 174 tysięcy pism, a odebrał - 152 tysiące. Udało się zarejestrować blisko 10 tys. pojazdów i wydać ponad 2,5 tys. praw jazdy oraz ponad 700 pozwoleń na budowę. Na tym nie koniec!

Writing 1149962 1280

W 2020 roku Prezydent Miasta Ruda Śląska wydała 1016 zarządzeń. Z kolei radni podjęli 150 uchwał i złożyli 165 interpelacji i zapytań. W minionym roku odbyło się 13 sesji Rady Miasta, w tym 4 nadzwyczajne.

Dochody budżetu miasta w 2020 r. zamknęły się kwotą 886,4 mln zł natomiast wydatki wyniosły 887,9 mln zł. Ze względu na ustawowe zmiany w prawie środki na inwestycje, które pierwotnie miały wynieść ponad 150 mln, zostały ograniczone do 71,4 mln zł. Warto dodać, że w minionym roku miasto pozyskało ponad 43 mln zł ze środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych.

W ciągu poprzedniego roku pracownicy Wydziału Komunikacji wydali ponad 2,5 tys. praw jazdy i zarejestrowali blisko 10 tys. pojazdów. Z kolei Wydział Urbanistyki i Architektury wydał 1207 decyzji administracyjnych, w tym 710 pozwoleń na budowę, a w Wydziale Spraw Obywatelskich przyjęto ok. 7,4 tys. wniosków o wydanie dowodu osobistego.

Interwencje, wykroczenia, wypadki

W 2020 roku rudzka Straż Miejska interweniowała ok. 20 tys. razy. Funkcjonariusze ujęli blisko 7 tys. sprawców wykroczeń, nałożyli 4 tys. mandatów karnych i skierowali do sądu 141 wniosków o ukaranie. Z kolei do Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszono ok. 3,2 tys. interwencji (blisko 2 tys. od mieszkańców i prawie 1,2 tys. od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo). Najwięcej z nich dotyczyło spraw związanych z dzikimi zwierzętami, oświetleniem ulic i zanieczyszczeniem jezdni, chodników czy terenów zielonych, a także utrudnień w ruchu drogowym. 158 interwencji dotyczyło koronawirusa, a 505 zgonów mieszkańców Rudy Śląskiej. CZK koordynowało też ponad półtora tysiąca akcji ratowniczych na terenie miasta, a także działania związane z walką z pandemią SARS-CoV-2. Warto dodać, że w tym zakresie w 2020 r. w Rudzie Śląskiej odnotowano 6391 zakażeń i 116 zgonów.

Sporo pracy miało także Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Spośród ok. 152 tys. wszelakiego rodzaju pism, które wpłynęły do rudzkiego Urzędu Miasta, 1565 skierowanych było właśnie do tej komórki. Z telefonicznej, osobistej bądź pisemnej porady Biura skorzystało prawie 2 tys. mieszkańców, a jego pracownicy przyjęli 225 zgłoszeń konsumenckich i wystosowali ponad 800 pism do przedsiębiorców. Przygotowano również 16 pism procesowych oraz 16 wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego.

Świadczenia dla rodzin i inne sprawy życia codziennego

Przez cały rok można było odebrać w urzędzie Kartę Dużej Rodziny. Przyznano ją 1679 osobom. Z kolei Rudzka Karta Rodziny 3+ trafiła do 760 osób, a Rudzka Karta Seniora 60+ do 400 mieszkańców. W ramach ostatniego wspomnianego programu z miastem współpracowało 110 partnerów.

Według danych na koniec listopada 2020 roku w Rudzie Śląskiej zebrano ponad 57,6 tys. ton odpadów. Największą ich część, bo nieco ponad 30 tys. ton, stanowiły odpady zmieszane, blisko 9 tys. ton to biomasa, a prawie 6,4 tys. ton to gruz. Poza tym zebrano 4069 ton odpadów wielkogabarytowych oraz blisko 1,5 tysiąca ton popiołu. W puli odpadów, które zebrano w mieście w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2020 r., znalazło się też ponad 2 tys. ton szkła, 1990 ton plastiku oraz 1642 tony papieru i tektury.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta policzył także ile wydał w minionym roku informacji prasowych, a było ich 181. Z kolei rzecznik prasowy wraz z pracownikami magistratu udzielili ponad 943 odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon