Poszło o 9 złotych. Wojewoda unieważnił program osłonowy dla najuboższych rudzian

Wzrost "opłaty śmieciowej" do 30 złotych - dla wielu niedostrzegalny - dla najuboższych mieszkańców oznaczał kolejny wydatek. Wsparciem miał być uchwalony podczas tej samej sesji Rady Miasta, gdzie zapadła decyzja o podwyżce - program osłonowy dla najuboższych. Wojewoda go unieważnił.

Smieci

Założeniem uchwalonego w grudniu ubiegłego roku programu osłonowego było udzielenie w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r. pomocy finansowej w wysokości 30 procent opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - czyli 9 zł. Z programu miały korzystać osoby samotnie gospodarujące z dochodem nieprzekraczającym 200 procent kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (1402 zł) oraz rodziny z dochodem nieprzekraczającym 150 procent tego kryterium (792 zł na osobę w rodzinie).

- Program osłonowy miał złagodzić osobom z niskimi dochodami skutki podwyżki opłaty, która w obecnej sytuacji na rynku odpadów była nieunikniona – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. – Wojewoda uznał, że uchwalenie programu naruszyło obowiązujące prawo. Nie zgadzamy się z taką interpretacją, dlatego skorzystamy z możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia do sądu administracyjnego.

Zdaniem nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego obowiązujące w Polsce przepisy prawa nie pozwalają na przyznanie mieszkańcom określonych w programie osłonowym uprawnień. Podwyżka więc została, a pomoc zniknęła.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Ruda Śląska. Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków w Rudzie Śląskiej

Umowa ruda

Ruda Śląska stanie się miastem wysokich technologii?

Smieci1

Rudzkie lasy zamieniają się w śmietniki

Szkola

19 tys. rudzkich uczniów zakończyło rok szkolny 2020/2021.

OSP w Rudzie Śląskiej

Nabór do OSP w Rudzie Śląskiej

Święto miasta Ruda Śląska

Obchody ustanowienia herbu i patronki miasta

dach targowiska

Modernizacja dachu targowiska w Rudzie Śląskiej