Miasto aktywizuje bezrobotnych "pracami społecznie użytecznymi". Ma to ich nauczyć... pracy

67 klientów MOPS-u zacznie 10 lutego tak zwane "prace społecznie użyteczne". Program nie jest nowy, a do ich zadań należeć będą prace remontowe, porządkowe i biurowe. Do wypracowania łącznie - blisko 30 tysięcy godzin.

Praca

Ma to być jedna z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W założeniu - nauczyć nawyków związanych z zatrudnieniem, dyscypliną pracy i jednocześnie - uzyskiwaniem za pracę wynagrodzenia.

- Prace społecznie użyteczne są bardzo pozytywnie postrzegane zarówno przez mieszkańców naszego miasta, którzy korzystają z efektów tych działań, jak i wśród samych klientów pomocy społecznej, dla których często jest to początek nowej drogi zawodowej, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Dzięki tym działaniom wielu z uczestników znalazło zatrudnienie na rynku pracy – zapewnia Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Zgodnie z założeniem programu - zatrudnieni mogą przepracować do 50 godzin miesięcznie, nie więcej jednak niż 10 godzin w tygodniu. Co ważne, uczestnictwo w programie daje możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego, które obecnie wynosi 9 zł za przepracowaną godzinę.

Co będzie należało do obowiązków?

Jak podaje rudzki magistrat, w zależności od predyspozycji oraz możliwości, uczestnicy prac społecznie użytecznych otrzymają prace budowlano-wykończeniowe - skuwanie tynków, wynoszenie gruzu, tynkowanie i szlifowanie ścian, proste prace hydrauliczne, pomocnicze przy robotach remontowo–budowlanych - przygotowywanie i sprzątanie stanowisk pracy, porządkowe - zamiatanie, konserwacja płotów, koszenie trawników, grabienie liści, odśnieżanie, porządkowe wewnątrz pomieszczeń, pomocnicze przy przeprowadzkach, załadunku i wyładunku towarów, prace o charakterze pomocniczym przy pracach biurowych i innych pracach związanych z funkcjonowaniem placówki, w której są wykonywane, niewymagające dodatkowych uprawnień.

Warunkiem zakwalifikowania się do akcji jest korzystanie z pomocy MOPS-u i rejestracja jako bezrobotny bez prawa do zasiłku.

Program ma już tradycję...

W minionym roku w pracach wzięło udział 72 bezrobotnych z Rudy Śląskiej. Likwidowali nielegalne wysypiska, remontowali mieszkania chronione MOPS-u, porządkowali piwnice, sprzątali teren Góry Antonina, Trakt Rudzki, park w Bielszowicach czy DPS Senior.

W tym roku na realizację prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej zaplanowano ponad 265 tys. zł, z czego przeszło 106 tys. zł stanowi wkład własny miasta, a reszta to środki z Funduszu Pracy.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon