Jest projekt budżetu miasta na 2021 rok. Co zawiera?

Przyszły rok nie będzie należał do najłatwiejszych. Czy miasto zdecyduje się na kolejne cięcia i oszczędności? Niewykluczone. Ma być oszczędnie i racjonalnie. Projekt budżetu już jest, a Rada Miasta pochyli się nad nim 29 grudnia, podczas sesji budżetowej.

Euro banknotes 4122079 1280

Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano wydatki na poziomie 938 mln zł, natomiast dochody powinny wynieść 912,1 mln zł. Wiadomo już, że władze miasta chcą przeznaczyć na inwestycje ponad 130 mln zł, z czego blisko połowa pochodzić ma ze środków zewnętrznych, głównie unijnych.

Co się zmieni?

Przede wszystkim w 2021 roku niższe od pierwotnego planu na 2020 rok będą prognozowane przez Ministerstwo Finansów wpływy z PIT na 2021 r. I to aż o ok. 200 tysięcy złotych mają być mniejsze od pierwotnego planu na 2020 r. o ok. 200 tys. zł.

Wydaje się to niedużo, szkopuł jednak w tym, że ten plan jest już dawno nieaktualny - dochody z tego tytułu w tym roku musieliśmy już zmniejszyć o 10 mln zł - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Jak podkreślają przedstawiciele magistratu, trudności budżetowe spowodowane są m.in. ubiegłoroczną nowelizacją sytemu podatkowego, która choć była korzystna dla podatników, to spowodowała załamanie finansów samorządów w całym kraju. Dodatkowo w przyszłym roku budżet miasta obciążony zostanie kolejną ustawową podwyżką pensji minimalnej.

Miasto jest pracodawcą dla ponad 5,7 tys. osób - to pracownicy nie tylko urzędu miasta, ale także wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, takich jak instytucje kultury, MOPS, MOSiR, czy publiczne szkoły i przedszkola. W przyszłym roku, podobnie zresztą jak i w tym, aż 41 proc. wydatków bieżących przeznaczonych będzie na wynagrodzenia w tej sferze – tłumaczy prezydent Dziedzic.

Kolejną problematyczną kwestią są dopłaty do płac w oświacie.

Pomimo wzrostu subwencji oświatowej o 9 mln zł do systemu oświaty w przyszłym roku dopłacimy ponad 100 mln zł. W dalszym ciągu będziemy dokładać też do zadań zleconych, które realizuje Biuro Geodety Miasta, USC, Wydział Spraw Obywatelskich, a także częściowo MOPS – wylicza skarbnik miasta Ewa Guziel.

Praca nad przyszłorocznym budżetem nie była łatwa. Należało ograniczyć wydatki, aby udało się go zbilansować. W efekcie w 2021 roku ponownie nie ma pieniędzy m.in. na dotacje na zabytki. Ale, ale! Udało się wygospodarować trochę funduszy na sport.

W projekcie budżetu zarezerwowaliśmy 1,5 mln zł na dotacje w zakresie sportu. Wiem, że potrzeby są w tym zakresie dużo większe, ale w obliczu tego, że w tegorocznym projekcie na ten cel przeznaczono wielokrotnie mniej, jest to naprawdę znacząca kwota. Dodatkowe środki znajdą się też dla rudzkich organizacji pozarządowych – tłumaczy prezydent Dziedzic.

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, unijnych w 2021 roku uda się zrealizować 40 projektów, które będą współfinansowanych z budżetu UE, w tym 22 właśnie o charakterze inwestycyjnym. To jednak nie wszystko. W planach jest też zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 45 mln zł. Jak tłumaczą władze Rudy Śląskiej to konieczne, aby móc realizować pozostałe inwestycje oraz zabezpieczyć wkład własny dotowanych inwestycji.

Należy też dodać, że ponad 19 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych zostanie na cztery inwestycje: przebudowę ul. Wolności i Janasa, wykonanie tężni solankowej oraz stworzenie ścieżki aktywizacyjnej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13.

Co z budową trasy NS?

  • Zgodnie z planami, w przyszłym roku miasto ma przystąpić do budowy trasy N-S od ul. Kokota w kierunku autostrady (31,7 mln zł),
  • Planowane jest też rozpoczęcie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach (33,6 mln zł)
  • 15 mln zł ma zostać przeznaczonych na inwestycje z zakresu kanalizacji deszczowej, m.in. przebudowana ma zostać kanalizacja deszczowa w ul. Solidarności, Międzyblokowej i Zamenhofa w Halembie.
  • Prawie 9 mln zł z kolei pochłonąć mają kolejne termomodernizacje budynków z miejskiego zasobu, głównie mieszkaniowego.
  • Zaplanowano m.in. termomodernizację budynków przy ul. Damrota 5, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A, Gierałtowskiego 2, Kokota 127-129-131, Sikorek 49, Mickiewicza 1, Bielszowickiej 112, Kokota 149. Ostatnie cztery dodatkowo podłączone zostaną do nowego źródła ciepła.
  • 7 mln zł kosztować ma kontynuacja modernizacji oświetlenia ulicznego. 7 mln zł zabezpieczono też na dalszą rozbudowę Traktu Rudzkiego.

fot. pixabay.com/ grafiki: UM Ruda Śląska

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon