Doktor Wojciech Cnota z Rudy Śląskiej profesorem! Gratulacje!

Śląski Uniwersytet medyczny poinformował, że aż dwóm pracowników związanym z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM wręczono nominacje profesorskie. Jednym z nich jest dotychczasowy doktor Wojciech Cnota, ordynator Oddziału Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej.

prof. Wojciech Cnota
Synek z Wirku profesorem! Gratulacje dla ordynatora ginekologii i położnictwa w rudzkim szpitalu!

Jeden z najbardziej cenionych w kraju specjalistów w swojej dziedzinie - ordynator rudzkiej "porodówki", doktor Wojciech Cnota, od wczoraj jest już profesorem.

- Jako specjalista położnictwa i ginekologii i perinatologii udzielam świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu ordynatorskiego Oddziału Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej. Kieruję zespołem 32 lekarzy, w tym 12 rezydentów położnictwa i ginekologii, a w kierowanym przez mnie ośrodku odbywa się rocznie 2000 porodów, wykonuje się około 1000 operacyjnych procedur w zakresie położnictwa, ginekologii i perinatologii. Jako Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego kieruję dydaktyką studentów kierunków położnictwo, pielęgniarstwo i elektroradiologia studiów I i II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - mówi prof. Wojciech Cnota.

Profesor rodem z Wirku

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Wojciech Cnota jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego, a następnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie najpierw w 1998 r. uzyskał dyplom lekarza a następnie w 2003 r. i 2014 r. - tytuł doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych.

- Znaczną część mojego dorobku naukowego stanowią opracowania dotyczące diagnostyki prenatalnej. W kręgu moich zainteresowań badawczych i zawodowych znajduje się diagnostyka inwazyjna I/II trymestru ciąży, ultrasonograficzna ocena przepływu krwi w przewodzie żylnym płodu, organizacja i efekty przesiewowych badań ultrasonograficznych i biochemicznych w I trymestrze ciąży. W latach 2001-2005 współtworzyłem pierwszy w południowej Polsce ośrodek badań prenatalnych, odbyłem kilka staży i stypendiów w Norymberdze, Mediolanie i Londynie, zdobyłem uprawnienia przesiewowych i specjalistycznych badań prenatalnych. Brak polskich rekomendacji, określających optymalny schemat postępowania w diagnostyce prenatalnej, deficyt lekarzy położników-ginekologów zajmujących się powyższą problematyką oraz dostępność́ jedynie zagranicznych wytycznych, skłonił mnie do dołączenia do kilku wiodących ośrodków w Polsce i wzięcia udziału w wieloośrodkowych badaniach zmierzających do ustalenia polskich rekomendacji.

Nowym nurtem zainteresowań profesora są zagadnienia psychosomatyki ciąży, porodu i połogu. Prof. Wojciech Cnota swoją wiedzę i umiejętności zdobywał i doskonalił podczas licznych stypendiów i staży, m.in. w Klinice w Pränatalmedizin und Genetik - MVZ Nürnberg (Norymberga) oraz w Ospedale San Raffaele (Mediolan). Od 2019 r. pełni funkcję redaktora Sekcji Perinatologii w redakcji Ginekologii Polskiej (SSN: 0017-0011 e-ISSN: 2543-6767; IF 1.232). Aktywnie działa w strukturach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Obecnie wchodzi też w skład Zarządu Sekcji Senologii i Terapii Płodu. Jest Przewodniczącym Sekcji Diagnostyki Prenatalnej i członkiem International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) i European Society of Gynecological Oncology (ESGO). Jako pracownik dydaktyczno-naukowy Wydziału Nauk o Zdrowiu prowadzi zajęcia ze studentami kierunków Położnictwo, Pielęgniarstwo i Fizjoterapia.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon