Bank Światowy zapowiada pomoc w zagospodarowaniu terenu po KWK „Pokój”

Możliwość zagospodarowania terenów po byłej kopalni „Pokój” będzie przedmiotem pilotażowego projektu realizowanego przez Bank Światowy. Jego przedstawiciele są zdania, że w ten sposób Ruda Śląska ma szansę stać się inkubatorem innowacyjności i „laboratorium” rozwiązań dla całego regionu.

Kopalnia Pokoj po likwidacji MIW 11

Od kilku miesięcy w Rudzie Śląskiej głośno o pomysłach na zagospodarowanie terenu po byłej kopalni „Pokój”. Wątek ten mocno wybrzmiał w zakończonej niedawno kampanii wyborczej, ale pierwsze przymiarki do tematu miały miejsce znacznie wcześniej. Opracowana jeszcze w ubiegłym roku na zlecenie ratusza koncepcja masterplanu zagospodarowania części tego terenu zakładała, że większość miałaby pokryć zabudowa mieszkaniowa, reszta zaś stać się strefą publiczną, zdominowaną przez gastronomię, handel, kulturę i rekreację. Efektem miałoby być zaś stworzenie nowej dzielnicy, łączącej Wirek i Nowy Bytom.

W tym tygodniu o przyszłości tego terenu przedstawiciele miasta rozmawiali z przedstawicielami Banku Światowego. Rozmowy te kontynuowano w trakcie poświęconych transformacji regionów górniczych warsztatów zorganizowanych przez Śląski Urząd Marszałkowski. Uzgodniono, że Bank Światowy przygotuje analizę dotyczą możliwości zagospodarowania terenów po byłej kopalni „Pokój”. Ma to być pilotaż, którego wyniki będą mogły być wykorzystane przy innych, pogórniczych gruntach.

– To bardzo cenne, że zajmujemy się konkretnym obszarem. A Ruda Śląska jest miejscem, które tak naprawdę obrazuje cały region – podkreśliła Małgorzata Staś, dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Jak podaje urząd miasta pilotażowy projekt ma być częścią większego projektu pomocy technicznej wspierającego polskie regiony węglowe, realizowanego przez Bank Światowy i finansowanego przez Komisję Europejską. Nadzorować ma go komitet roboczy złożony z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, miasta Ruda Śląska, Polskiej Grupy Górniczej, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Głównego Instytut Górnictwa oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Pracami projektowymi kierować ma Bank Światowy wykorzystując do tego m.in. aplikację służącą do oceny najlepszego możliwego zagospodarowania gruntu. Przeprowadzona ma zostać ponadto pogłębiona analiza umiejętności i kompetencji zawodowych, oparta o ankietę wśród 500 gospodarstw domowych i dane z innych źródeł. Pilotaż ma doprowadzić do opracowania studium wykonalności i projektów remediacji, a także określenia potencjalnych źródeł finansowania, w tym pochodzących ze źródeł niepublicznych.

- To początek dłuższej podróży, być może po wzburzonych wodach, ale jesteśmy gotowi sprawować patronat nad tym projektem. Ruda Śląska ma szansę stać się inkubatorem innowacyjności - powiedział Wolf Pohl, ekspert Banku Światowego ds. środowiska.
KWK Pokoj Szyb Ruda Slaska MIW

Może Cię zainteresować:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń zakończyła przejmowanie dawnej KWK "Pokój"

Autor: Michał Wroński

04/03/2022

Kopalnia Pokoj

Może Cię zainteresować:

Tak ma wyglądać nowa dzielnica w miejsce starej kopalni

Autor: Michał Wroński

08/08/2022

Wielki piec huty Pokoj MIW 95

Może Cię zainteresować:

Panorama Śląska z wielkiego pieca huty Pokój. Jego rewitalizacja, a także przemiana w muzeum i platformę widokową kosztować ma 70 mln złotych

Autor: Michał Wroński

25/09/2022

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon