775 milionów na inwestycje. Województwo ma budżet na przyszły rok

Uchwalono budżet województwa na 2021 r. Mimo trwającej pandemii, regionalne władze wciąż zamierzają intensywnie inwestować. Na realizację różnego rodzaju projektów Śląskie przeznaczy ponad 700 milionów złotych!

Grzesik sala sejmu slaskiego

Planowane dochody budżetu województwa śląskiego na przyszły rok wynoszą blisko 1,7 mld złotych i są o ponad 14% niższe niż w roku bieżącym. Wydatki zaplanowano na poziomie blisko 2 mld zł, o blisko 8% mniej niż w tym roku. Budżet został zrównoważony przychodami w kwocie ponad 372 mln zł, z czego większość to środki z kredytów.

- Zdecydowanym priorytetem dla Zarządu i Sejmiku jest zrównoważony rozwój województwa śląskiego. Przygotowaliśmy rekordowy budżet, w którym aż 39,5% wydatków to tzw. wydatki majątkowe. Na inwestycje przeznaczamy ponad 775 mln zł. To dalsza modernizacja Parku Śląskiego i Planetarium Śląskiego. Priorytetowe zadania to również inwestycje drogowe, ochrona zdrowia i działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Konsekwentnie zwiększamy wydatki na kulturę. Czekają nas również światowej rangi wydarzenia na Stadionie Śląskim – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Kluczowe inwestycje województwa śląskiego w 2021 r.

Kluczowe inwestycje zaplanowane na przyszły w budżecie województwa śląskiego to modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego, które będzie funkcjonowało jako Śląski Park Nauki oraz realizacja projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: będzie to budowa i modernizacja dróg wojewódzkich, modernizacja Opery Śląskiej i projekt „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania" skierowany do przedsiębiorców. Dotyczy to także promocji Stadionu Śląskiego. Kocioł Czarownic od sierpnia tego roku jest oficjalnym Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym, a w przyszłym roku będzie zaś gospodarzem aż czterech dużych imprez: Mistrzostwa Świata w Sztafetach, Drużynowych Mistrzostwa Europy oraz Memoriałów: im. Janusza Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej.

Wśród wydatków na zadania własne od lat w budżecie województwa śląskie dominuje transport i komunikacja, w tym przede wszystkim wydatki na drogi wojewódzkie. Na zadania drogowe zaplanowano blisko 550 mln zł. To m.in. etapy budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 czy drugi etap przebudowy DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78. Ponad 182 mln zł pochłonie organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez spółki POLREGIO i Koleje Śląskie.

Kolejne miejsce zajmują wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, co ma związek z inwestycją w Planetarium Śląskim. Kolejne są wydatki na administrację publiczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowe oraz na kulturę fizyczną, co związane jest z utrzymaniem Stadionu Śląskiego i organizacją imprez sportowo-kulturalnych.

W przyszłym roku pomoc od województwa otrzymają gminy utrzymujące się przede wszystkim z turystyki. Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia znacznie zmniejszyły wpływy do ich budżetów. Zaplanowano, że w pierwszym kwartale 2021 r. wsparcie otrzymają gminy górskie, a w drugim jurajskie. Pomoc dla tych gmin wyniesie w sumie 100 mln zł.

Budżet w cieniu pandemii

Przyszły rok dla samorządowych budżetów będzie wyjątkowo trudny w związku z sytuacja gospodarczą w czasie pandemii koronawirusa. W województwie śląskim spadek dochodów prognozuje się na 14%, co związane jest z mniejszymi wpływami do budżetu z CIT i PIT. Podobna sytuacja jest w zdecydowanej większości województw. Tylko w czterech z nich: lubelskim, podkarpackim, warmińsko – mazurskim i zachodnio – pomorskim planowane są wyższe dochody niż roku bieżącym.

Najwyższe dochody zaplanowało województwo mazowieckie, kolejne jest małopolskie, a śląskie zajmuje 3 miejsce. Podobnie jest ze spadkiem dochodów. Najwyższe przewiduje się budżecie województwa mazowieckiego – ponad 300 mln zł. Kolejne są województwa małopolskie i śląskie – spadek o ok. 270 mln zł. Województwa mazowieckie i śląskie przewidują też najwyższy spadek wydatków – o około 8%.

fot. UMWS/Tomasz Żak

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Nelson-Club-pomaga

Nelson Club pomaga Ukraińcom w potrzebie

Wyzwolenia1

W piątek przekazanie placu budowy pod remont Wyzwolenia

Liscie1

Wszędzie opadłe liście. Jedni grabią, inni czekają

Kosz3

Miał być szczytny cel, kroi się awantura

Mera - otwarcie

Wielkie otwarcie Centrum Architektury Ogrodowej Mera Garden

PSZOK

Ruszył pierwszy PSZOK w Rudzie Śląskiej

FB IMG 1620121606811

Otwarcie powszechnych punktów szczepień